Gradert sykmeldt kan avspasere

Gradert sykmeldt kan avspasere

En ansatt som jobber 50 prosent på grunn av gradert sykmelding kan avspasere tidligere opparbeidete timer i den avtalte arbeidstiden.

     

tirsdag 23. april 2013 Knut Arild Vold

Dette er et forhold som arbeidsgiver og arbeidstaker må avtale seg imellom. Avspasering er med andre ord ikke lovregulert.

- En ansatt som for eksempel er 50 prosent sykmeldt kan gjerne avspasere på den delen av dagen da han eller hun egentlig skulle vært på jobb og deretter ha fri, eller rettere sagt være sykmeldt, resten av dagen. Den sykmeldte utløser fortsatt bare 50 prosent sykepenger, bekrefter rådgiver Jørgen Brostrøm hos Infotjenester.

En gradert sykmeldt kan imidlertid ikke opparbeide seg ny avspasering eller benytte fleksitid i sykmeldingsperioden. Skal en person som er 50 prosent sykmeldt delta på kurs, kveldsmøter eller lignende i tillegg til arbeidstiden, må sykmeldingsgraden endres og sykepengene reduseres deretter.

Egenmelding kan ikke benyttes

En arbeidstaker som er gradert sykmeldt for ett forhold, for eksempel ryggproblemer, kan ikke samtidig benytte egenmelding hvis vedkommende skulle pådra seg en annen sykdom i tillegg og bli 100 prosent ufør en periode.

- Hvis arbeidstakeren blir syk i en sykmeldingsperiode bortfaller retten til å bruke egenmelding. I stedet må det fremskaffes en ny og utvidet sykmelding som dekker begge syketilfellene, sier rådgiver Jørgen Brostrøm.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.