Gjensidigestiftelsen velger Simployer på HRM system

Gjensidigestiftelsen velger Simployer på HRM system

Løsningen til Gjensidigestiftelsen omfatter skybasert HRM-løsning, som består av modulene tidsregistrering, personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging. I tillegg til digitale håndbøker for HMS og personal.

     

- «Profesjonell» er en av våre verdier, og det gjelder også på HR-området. Vi forventer at Simployer gir oss en brukervennlig og effektiv løsning for HR-administrative oppgaver. Gjensidigestiftelsen er her for å bidra til et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn, og da er det fint at ledere og ansatte kan få bruke det meste av tiden sin på det. Det føles trygt å utvide samarbeidet med Infotjenester, sier HR-ansvarlig Heidi Løchen. 

Om Gjensidigestiftelsen

Vi bidrar med kompetanse og økonomisk støtte for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn. Som største eier i Gjensidige er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge.

  • Norges største finansstiftelse – Etablert i 2007 som allmennyttig stiftelse og omdannet til finansstiftelse i forkant av børsnoteringen av Gjensidige Forsikring ASA i 2010.
  • Største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 % av aksjene.
  • Videreformidler sin andel av aksjeutbytte fra Gjensidige i form av kundeutbytte til skadeforsikringskundene i selskapet. For 2017 utgjorde dette over 2 milliarder kroner.
  • I tillegg til aksjene i Gjensidige forvalter stiftelsen verdier for rundt 20 milliarder kroner.
  • Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.
  • Siden 2007 har stiftelsen delt ut over 2 milliarder til rundt 6500 prosjekter.
  • Stiftelsens visjon er å skape et tryggere samfunn.


Ny i HR-Rollen