Ikke fri ved skole- og barnehagestart

Ikke fri ved skole- og barnehagestart

Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri når barna begynner på skolen eller i barnehagen.

     

onsdag 3. august 2016 Knut Arild Vold

Nå som sommeren går mot slutten er tusenvis av spente barn snart klar for å begynne i barnehagen eller på skolen.

I barnehagen forventes det gjerne at minst en av foreldrene er med hele eller deler av de tre første dagene for å venne barnet til overgangen. Ved skolestart er det normalt at en eller begge foreldrene er med første skoledag.

Arbeidsmiljøloven har regler om arbeidstakers rett til fri fra arbeidet i ulike situasjoner. Den sier imidlertid ingenting om barnehage- eller skolestart.

Ved barnehage- og skolestart er det likevel mange norske arbeidstakere som får fri med eller uten lønn. Enten fordi det er regulert i tariffavtaler, eller fordi det er praksis/regler i den enkelte virksomheten som åpner for dette.

Hvis din virksomhet ikke har regler om velferdspermisjoner i tariffavtale og heller ikke har lokal avtale eller praksis om dette, så bestemmer arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn.

Her er en del vanlige velferdspermisjoner som ikke er regulert i loven:

• Tilvenning av barn i barnehage

• Første skoledag

• Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv

• Flytting

• Bryllup

• Blodgivning

• Dødsfall

• Begravelse

• Akutte sykdomstilfeller i hjemmet

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.Last ned gratis plansje: Når kan arbeidstakere kreve fri fra jobben