Fradragsrett for vin

Nå kan virksomheten få skattefradrag når samarbeidspartnere vartes opp med vin. I 36 år har øl blitt favorisert i skattereglene, men nå blir det fradragsrett for måltidet selv om vin serveres.

     

Når man gir bevertning til forretningsforforbindelser, har man hittil bare fått skattefradrag for mat og drikke hvis drikken var alkoholfri eller øl.
Nå blir hele måltidet fradragsberettiget selv om vin serveres, melder Finansdepartementet.

Endringen berører alle som driver med kundepleie. Skattefritaket vil fortsatt bare gjelde opp til en grense på 360 kroner per person.

- Utviklingen i norske samfunnsforhold og mat- og drikkekultur har gjort denne forskjellsbehandlingen mellom øl og vin nokså utidsmessig. Det er ikke noen gode grunner til at øl og vin skal behandles ulikt som måltidsdrikke, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

Lang forskjellsbehandling
- Det var vi som kom med dette forslaget i 2008. Dette er en liten endring som berører mange. Det er mulig at regelen om ikke å gi fradrag for vinservering var berettiget, da den ble innført. Men i dag er regelen utdatert. Kundene har kommet til oss med regninger, hvor det har stått at det har blitt servert vin under middagen. Dermed har de heller ikke fått fradrag. Det er lett å tråkke feil, dersom man ikke er vel bevandret i regelverket, sier advokat Per Ole Hegdahl i NARF til Dine Penger. Også vinimportører har engasjert seg i saken.

Det var i 1974 det kom et vilkår om at man ikke kan servere vin eller brennevin til maten hvis man ønsker fradrag for utgifter til beskjeden bevertning.

Ingen høring
Regelen om at brennevin ikke må serveres blir videreført. Et utgangspunkt for regelverket er at det ikke gis fradrag for utgifter til representasjon, men de 360 kronene til "beskjeden bevertning" er et unntak. Det finnes også fradragsregler for sosiale tilstelninger for ansatte i en bedrift.

Finansdepartementet mener at høringsrunde ikke er nødvendig i denne saken. Når Skattedirektoratet endrer skatteforskriften, blir det klart hvilken dato vinfradraget vil gjelde fra.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!