Fortsatt ikke fritt frem å reise bort under sykefravær

Fortsatt ikke fritt frem å reise bort under sykefravær

Trygdeskandalen har gjort det klart at retten til sykepenger ikke avhenger av om den ansatte befinner seg i Norge. Likevel er det ikke fritt frem for syke arbeidstakere å reise hvor de vil.

     

Trygdeskandalen som slo ned som en bombe forrige uke, har gjort det helt klart at verken NAV eller arbeidsgiver kan nekte ansatte sykepenger på bakgrunn av reiser til utlandet, så lenge de holder seg innenfor EØS-området.

- Arbeidsgiver må naturligvis rette seg etter EØS-regelverket som har blitt tydelig belyst i forbindelse med denne saken. I praksis betyr det at det ikke spiller noen rolle for retten til sykepenger om den ansatte befinner seg i Norge eller et annet EØS-land, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Ansatte som mottar sykepenger må fortsatt søke dersom de ønsker å reise utenfor EØS-området.

SE DIREKTE: Sykepenger under utenlandsopphold. Hvordan påvirker ny praksis arbeidsgivers håndtering?

Må medvirke ved tilrettelegging

Samtidig understreker Brostrøm at retten til sykepenger fortsatt er knyttet til den lovbestemte medvirkningsplikten.

- Det er naturligvis ikke noen endring i arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for at ansatte kan gjøre noe jobb mens de er syke, og arbeidstakers plikt til å medvirke til denne tilretteleggingen. Det betyr at forutsetningen for at arbeidstakeren kan reise bort med sykepengene i behold, er at reisen ikke vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan fortsatt si nei til reiser med sykepenger, innenlands eller utenlands, dersom de mener det er til hinder for oppfølgingsarbeidet, sier Brostrøm.

Restarbeidsevne

Brostrøm sier arbeidsgiver også har anledning til å stille spørsmål ved om en eventuell utenlandsreise indikerer noe om restarbeidsevne.

- Hvis du som arbeidsgiver mener at en reise under sykefraværet indikerer at den ansatte har restarbeidsevne som kunne vært brukt på jobb, så kan du stille spørsmål ved dette. Vi anbefaler alltid å ha en tett dialog med syke ansatte, for å kunne tilrettelegge på best mulig måte. I denne sammenhengen vil en planlagt reise være et naturlig samtaletema. I noen jobber vil en slik reise indikere at den ansatte har restarbeidsevne, mens i andre jobber vil det ha mindre betydning. Det bør man absolutt snakke om, sier Brostrøm.

Arbeidstaker kan ta ferie

Til slutt minner Brostrøm om at det alltid er en mulighet for å la arbeidstaker tar ut ferie dersom de ønsker å reise mens de er sykmeldt.  

- I slike tilfeller krysser arbeidstakeren av for ferie på søknaden om sykepenger, og mottar feriepenger. Sykepengene stanses, ettersom arbeidstaker da har status som frisk under ferien, sier Brostrøm.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!