Forstår ikke hva en sykmelding er
SKRIVER FOR MYE: Ny forskning viser at leger i Norge skriver lettere ut sykmelding enn sine svenske kolleger. Det stemmer med erfaringene til Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Forstår ikke hva en sykmelding er

Norske leger sykmelder dobbelt så lett som svenske og nederlandske kolleger, viser ny forskning. Veldig mange i arbeidslivet forstår ikke hva en sykmelding er, sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver.

     

mandag 15. august 2016 Knut Arild Vold

Hvor sannsynlig er det at en arbeidstaker som går til legen i Norge får en sykmelding? Omtrent dobbelt så sannsynlig som hvis den samme personen med de samme symptomene går til en lege i Sverige eller Nederland, skal vi tro en ny studie som lege og professor Erik Werner har ledet. Rapporten ble først omtalt i NRK.

Forskningen er gjennomført ved at skuespillere har lært seg replikker og kroppsspråket til ekte pasienter. 265 leger fra ulike land ble deretter bedt om å vurdere hvilke av pasientene som skulle sykmeldes.

- De norske legene var svært samstemte i hvilke pasienter de mente burde sykmeldes, sier forsker Erik Werner i en debatt i NRK.

Ikke overraskende

Infotjenester hjelper hver uke hundrevis av arbeidsgivere i spørsmål knyttet til sykefravær og sykemeldinger.

HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier den nye forskningen føyer seg inn i rekken av forskningsrapporter som bekrefter at det er for lett for arbeidstakere å få en sykmelding i Norge.

- Forskning har vist at 95 prosent av pasientene som ber om en sykmelding får det, og at 75 % av legene aldri eller noen få ganger i året sier nei til en sykmelding. Vi ser daglig eksempler på at leger sykmelder pasienter som ikke reelt sett er syke eller skadet, og som dermed ikke har rett på sykepenger, sier Torp.

Forstår ikke hva en sykmelding er

Torp mener for få arbeidsgivere og arbeidstakere vet hva en sykmelding er. Mange tror at en sykmelding fra legen er en fasit som man må forholde seg til, basert på medisinskfaglige vurderinger som ikke kan overprøves.

Derfor er det mange som tror at en 100 prosent sykmelding fra lege automatisk betyr at arbeidstakeren skal være hjemme fra jobb i sykmeldingsperioden.

- Arbeidsgivere må bli flinkere til å stille spørsmål ved hvilket grunnlag sykmeldingen er skrevet ut på. Har legen skaffet seg god innsikt i hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren har på jobb, og tatt hensyn til det? Har legen vært i kontakt med arbeidsgiver og drøftet om det er mulig å tilrettelegge for arbeid i sykdomsperioden? Ofte vil en sykmelding skjule et behov for fri som heller burde vært løst gjennom en permisjon eller annen tilrettelegging, sier Torp.

Han understreker at han ikke mistenker legene for å skrive dårlige sykmeldinger av uvilje, men tror det skyldes at en gjennomsnittlig konsultasjonstid på 15 minutter ofte er for lite.

Må snakke sammen

For å få klarhet i hvilket grunnlag sykmeldingen er basert på, er Infotjenesters klare råd at arbeidsgiver og arbeidstaker må snakke sammen. Denne dialogen må begynne første sykedag, når det er mulig.

- Hele det norske oppfølgingsregimet er basert på å få klarhet i om grunnlaget for sykmeldingene som skrives ut er godt nok. Dersom legen alltid hadde gjort riktige vurderinger av hvorvidt en arbeidstaker er for syk til å jobbe helt eller delvis under sykdom, ville det ikke vært behov for å følge opp arbeidstakerne. Målet med samtalene er å avdekke om det er en reell sykdom eller skade som ligger bak fraværet, og hvorvidt det er mulig å tilrettelegge for å jobbe helt eller delvis i sykdomsperioden, avslutter Torp.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.