Hjemme fra jobben med forkjølelse?
HVOR SYK ER FOR SYK? Infotjenesters rådgiver Berit Stokstad minner om at alle arbeidstakere har plikt til å oppgi funksjonsevnen til arbeidsgiver når de blir syke.

Hjemme fra jobben med forkjølelse?

Hvor syk må du egentlig være for å bli hjemme fra jobben? Arbeidstakers plikt til å oppgi funksjonsevne og arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge gjelder også ved forkjølelse.

     

Mange sliter i disse dager med forkjølelse, hosting og ubehag. Det kan være ubehagelig, det kan være fare for å smitte andre, men er det grunn nok til å være hjemme fra jobben?

Må si hva du kan gjøre

I et intervju med NRK presiserer Infotjenesters trygderettsrådgiver Berit Stokstad at arbeidstakers plikt til å oppgi funksjonsevne gjelder uansett diagnose.

- Når du er syk og skal være borte fra jobb ringer du til arbeidsgiver og sier at du er syk. I tillegg har du plikt til å informere om funksjonsevnen. Du trenger ikke å si at du er forkjølet, som er diagnosen, men du må gi beskjed om hva du er i stand til å gjøre og hva du ikke kan gjøre. Det er fordi arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge for at du skal kunne jobbe så mye som mulig, sier Stokstad.

Hvorvidt du kan gå på jobb med forkjølelsen, vil være avhengig av hva du jobber med.

- Med en forkjølelse er det stort sett uproblematisk å gå på en vanlig kontorjobb, så lenge du ikke har høy feber eller det er andre alvorlige problemer i tillegg. Men jobber du med alvorlig syke pasienter eller med mat, så vil en forkjølelse kunne tilsi at du bør bli hjemme. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, både av deg og av arbeidsgiveren, understreker Stokstad.

Liten kjennskap

Ikke alle bedrifter kjenner til folketrygdlovens paragraf 8-8, som sier at arbeidstaker har plikt til å oppgi funksjonsevnen ved sykdom.

- Hvor godt man kjenner til bestemmelsen er veldig forskjellig. Min erfaring er at de arbeidsgiverne som kjenner bestemmelsen bruker den bra. Veldig mange store bedrifter med gode oppfølgingsrutiner har dette i sine prosedyrer. Samtidig ser vi i Infotjenester at det er mange arbeidsgivere, også store bedrifter, som ikke har hørt om bestemmelsen i det hele tatt, sier Stokstad.

Kan nekte – men uten lønn

Berit Stokstad sier arbeidstaker kan nekte å oppgi funksjonsevnen, men at det får konsekvenser for sykepengeutbetalingen.

- Lovbestemmelsen er helt tydelig på at retten til sykepenger er knyttet til at arbeidstaker opplyser om funksjonsevnen. I tillegg er det viktig å være klar over at arbeidstaker har plikt til å teste ut funksjonsevnen, dersom arbeidsgiver mener de kan tilrettelegge for deg, sier Stokstad.

Hun mener det er uheldig for alle parter når bestemmelsen ikke blir brukt.

- Ikke bare fordi man ønsker å få ned det høye norske sykefraværet, men også fordi det er bedre for arbeidstaker å være på jobben enn å være hjemme, så fremt man klarer det.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.