Fleksitid gir helsegevinst

Hvis arbeidsgiver fokuserer mer på resultatene arbeidstakerne skaper enn tiden de er på kontoret, blir arbeidsmiljøet bedre.

     

Det hevder sosiologiprofessorene Erin Kelly og Phyllis Moen ved Universitetet i Minnesota i USA.

I Desember-utgaven av «Journal of Health and Social Behavior» omtaler de et forskningsprosjekt der de har samlet inn data fra 608 ansatte i hovedkvarteret til Best Buy i Richfield før og etter de la om til innføringen av fleksibel arbeidstid.

- Studiet vårt viser at dersom man skifter fra å se på tilstedeværelse på kontoret som et tegn på produktivitet til å vektlegge mer de konkrete resultatene som skapes, så kan det gi en helsegevinst for arbeidstakerne, sier Phyllis Moen.

Ved Best Buy endret de fokuset til såkalt Results Only Work Enviroment (ROWE). Det betyr at arbeidsgiveren ikke legger seg opp i når eller hvor arbeidet utføres, men kun ser på de faktiske resultatene arbeidstakerne leverer. Arbeidstakerne kunne i Best Buy dermed tilpasse arbeidsdagen etter sine behov uten å måtte avklare det med sin nærmeste leder.

I studiet fulgte professorene både arbeidstakere som la om til ROWE og arbeidstakere som ikke gjorde det. Hovedkonklusjonene deres er følgende:
- Ansatte som fikk benytte seg av fleksitid hevdet at de fikk sove nesten en ekstra time (52 minutter) i snitt netter før arbeidsdager.
- Ansatte tok bedre vare på helsen sin, hadde bedre samvittighet for å være hjemme når de var syke og hadde en lavere terskel for å oppsøke lege.
- Innføringen av fleksitid økte de ansattes følelse av kontroll over sin egen timeplan og reduserte konflikten mellom arbeidet og privatlivet. Det førte til at søvnkvaliteten økte, de fikk mer energi og følte seg ved bedre helse.

- På en normal arbeidsplass er det litt rom for tilpasninger til for eksempel familiære behov, men det er mindre sannsynlig at det alene fremmer de ansattes helse og velvære eller at det er ordninger tilgjengelig for alle, sier professor Erin Kelly.

Har din bedrift oversikt over ferie, avspasering, reiseregninger, fravær og sykmeldinger i ett og samme system? Hvis ikke, ta en titt på vårt personalsystemet her!

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.