Ferieplanlegging i koronatider
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum råder arbeidsgivere til å planlegge ferie som normalt, til tross for den unormale situasjonen.

Ferieplanlegging i koronatider

Det er tiden for å planlegge ferie, og mange lurer på hvordan det skal gjøres i en tid preget av karantene og permitteringer.

     

Simployers rådgivere har travle dager med å svare på spørsmål fra kunder av Faghjelp; og mange av spørsmålene som kommer inn handler om planlegging og avvikling av ferie i perioden vi nå er inne i.

– Dette er jo tiden for å planlegge årets ferie; og usikkerheten rundt koronaepidemien har reist en del spørsmål fra arbeidsgivere. Kan vi planlegge ferie for ansatte som er permittert, kan vi pålegge ansatte å ta ferie på kort varsel og kan ansatte kreve å få utsatt planlagt ferie som ikke kan gjennomføres, er bare noen av spørsmålene som nå kommer fra arbeidsgivere, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

I den anledning har Simployer satt opp et ekstra kurs, hvor vi skal gå mer i dybden rundt ferieplanlegging i den dramatiske perioden vi nå er inne i.

Les mer og meld deg på her

Planlegg ferien nå

Rådet fra Simployers jurist er å planlegge ferien på vanlig måte, selv om vi står i en spesiell situasjon.

– Det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien, og står arbeidsgiver står ganske fritt til å planlegge ferien på det tidspunktet som passer best med tanke på driftssituasjonen. Det er imidlertid noen begrensninger, blant annet at arbeidstaker har krav på å få minst 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er mellom 1. juni og 30. september, sier Schie-Veslum.

Hun minner samtidig om at ferietidspunktet skal drøftes med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgt før arbeidsgiver bestemmer tidspunktet for ferie.

Ferie som alternativ til permittering

En del arbeidsgivere vurderer nå å avvikle ferie som et alternativ til å permittere ansatte i en periode. Det har de mulighet til, sier Camilla Schie-Veslum.

– Siden vi ikke er inne i hovedferieperioden enda, så må arbeidsgiver «spare» tre uker til den perioden. For de fleste, som har fem uker ferie, betyr det at det er to uker ferie som er mulig å disponere i perioden frem til 1. juni, pluss eventuelt ferie som er overført fra i fjor. Ferieloven opererer med en varslingsfrist på 2 måneder for ferie, men dette er det vi kaller en ordensregel, så de ansatte må uansett avvikle ferie selv om arbeidsgiver i situasjonen vi er i nå ikke klarer å overholde denne fristen.

Camilla Schie-Veslum presiserer at dersom noe av restferien allerede er avviklet eller allerede avtalt, så kan ikke arbeidsgiver endre på det.

Utsatt ved permittering

Hva så med ferie i eller før permitteringsperioden?

– Det er ingenting i veien for at ansatte avvikler ferie underveis i permitteringsperioden. Da stopper permitteringen opp i ferieperioden, og det brukes da ikke av de 26 ukene det er anledning til å permittere uten lønn.  Det samme vil gjelder dersom en ansatt har avtalt ferie som går inn i en permitteringsperiode. Da vil permitteringen først starte når vedkommende skulle vært tilbake på jobb, sier Camilla Schie-Veslum.

Snakk sammen og finn løsninger

Hun sier arbeidstakere som for eksempel må droppe planlagte utenlandsturer eller hytteturer ikke har rett på å få utsatt avtalt ferie til senere, men at det er selvsagt er mulig å avtale dette dersom begge parter ønsker det. Det er alltid fornuftig å snakke med hverandre for å prøve å komme frem til gode løsninger.

– De fleste arbeidstakere vil ha forståelse for at dette er krevende tider, og det vil derfor ofte være mulig å snakke sammen om ferieuttak som er hensiktsmessig, og gjøre gode avtaler som begge parter kan leve med, avslutter Camilla Schie-Veslum.