Ferie under streik

Hva skjer med ferieavviklingen under streik? Og hva med de ansatte som ikke streiker?

     

tirsdag 13. april 2010 Knut Arild Vold

Etter ferieloven kan ferie fastsettes og kreves avviklet på vanlig måte, selv om den ansatte deltar i streik/lockout. Det samme gjelder for ferie som allerede er avtalt.

Feriepenger under streik/lockout
For at ferien skal anses som avviklet er det imidlertid en forutsetning at arbeidsgiver har utbetalt feriepenger. Dersom arbeidsgiver ikke utbetaler feriepenger følger det av ferieloven at ferien ikke kan regnes som avviklet.

Arbeidstakere som ikke streiker
For arbeidstakere som ikke deltar i streik/lockout kan ferie fastsettes og avvikles på vanlig måte, etter ferielovens alminnelige regler.

Endring av ferietidspunktet
Ferieloven slår uttrykkelig fast at arbeidsgiver ikke kan endre tidspunktet for fastsatt ferie på grunn av lovlig streik/lockout. Arbeidsgiver kan altså ikke endre ferietidspunktet til de arbeidstakerne som jobber med den begrunnelse at streiken/lockouten medfører driftsproblemer.

Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler å endre ferietidspunktet, for å tilpasse seg til det lavere aktivitetsnivået i bedriften når mange er i streik. En slik avtale om endring av fastsatt ferie kan imidlertid oppfattes som streikebryteri av de som er i streik.

Mer informasjon om regelverket rundt streik?

Jobber du med HR/lønn eller er leder, så finner du mye nyttig informasjon om regelverket for streik og lockout i det nettbaserte oppslagsverket Faghjelp. Fyll ut skjemaet nedenfor, så får du gratis tilgang i 3 dager, og vi sender deg en e-post med linker til relevante ressurser.

 Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok