Fem tips før årsskiftet

Årsskiftet nærmer seg og her har du fem tips som du med fordel kan gjennomføre før årsskiftet slik at det nye året ikke kommer så brått på.

     

Lønn
Husk å avstemme lønn pr november. Finner du feil, kan disse rettes opp i desember. I de travle dagene før lønnsinnberetningen i januar er det kun 12. og 13. kjøring som står igjen å avstemme.

Inngangsverdi på aksjer
Husk å sjekke brevene fra Skatteetaten. Husk spesielt brevene som er sendt ut angående fastsettelse av inngangsverdier på aksjer. Er det feil og du ikke retter opp, vil det forplante seg videre til neste år.

Planlagt investeringer i januar 2011?
Har du planlagt å investere i januar 2011, men har mulighet til å gjennomføre investeringen nå? Investerer du nå, får du avskrivninger for hele 2010 i årsoppgjøret for 2010.

Forberedelser før nyttår
Gjør unna så mye som mulig av avstemmingsarbeidet før nyttår slik at årsoppgjøret kan foregå enklere. Hent inn saldoforespørsler fra kunder og leverandører for å kontrollere og avstemme mellomværende. Forbered de ansvarlige for varetellingen i god tid før opptelling skal skje. Send ut telleinstrukser slik at opptellingsarbeide kan planlegges.

Har de ansatte feriedager til gode?
Dersom det er mange ansatte som ikke har fått avviklet ferie i år, er desember en mulighet for nettopp å avvikle ferie. Blir ikke feriedagene tatt ut i år, blir lovfestet ferie automatisk overført til neste år. Av hensyn til planlegging for neste år, bør derfor ledere sørge for at ansatte tar ut ferie i år.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.