Færre ledere - mer entusiasme

I fremtidens arbeidsliv gis mellomledere mer ansvar gjennom målstyring - ikke direktiver. Samtidig reduseres antallet ledernivåer, noe som kan bety et sted mellom 7.000 og 9.000 færre ledere i store norske virksomheter.

     

Det er i rapporten "Creating a new deal for middle managers" som WFPMA (World Federation of People Management Associations) og BCG (Boston Consulting Group) står bak, presentert i Mandag Morgen, at dette kommer frem. I rapporten slås det også fast at bedrifter som ønsker å ha entusiastiske og motiverte medarbeidere i fremtiden, må benytte mellomledere mer enn i dag.

På bakgrunn av finanskrisen har WFPMA og BCG spurt 5.500 toppledere i mer enn 100 land om dagens og fremtidens utfordringer innen HR. Det som fremkommer, er at manglende engasjement fra medarbeiderne er et globalt problem. For å løse dette, og finne det ekstra som motiverte medarbeidere gir, må virksomhetene i stor grad benytte seg av mellomlederne. Mellomlederen er som regel den som sitter mellom barken og veden. Den som kjenner til toppledelsens mål, visjoner og planer. Samtidig som mellomlederen ser den uro og usikkerhet som råder på gulvet i en organisasjon.

Den glemte ressurs
- Mens toppledere, ulike trainees - eller såkalte "high potensials" - ofte får ta del i omfattende utviklingsprogrammer, blir mellomlederne bedriftens glemte ressurs, sier seniorpartner Rune Jacobsen i BCG til Mandag Morgen. Han begrunner dette med at mellomledere blant annet ikke får god nok oppfølging fra toppledere. Noe som vises ved flere medarbeiderundersøkelser der mellomledere skårer marginalt bedre enn den vanlige arbeidstaker. De er mindre tilfredse på jobben enn tidligere. En av årsakene tror Jacobsen er at endringsprosessene etter finanskrisen er styrt av topplederne - mellomlederne føler seg utelatt.

Den fremtidige lederrollen
Rapporten fra WFPMA/BCG peker på den nye lederrollen i årene som kommer. Mellomlederen vil få en større og viktigere rolle for å bygge opp entusiasme og tillit etter årene med krise. Samtidig utvikles arbeidslivet til et stadig mer kunnskapsbasert arbeidsliv med unge kunnskapsmedarbeidere som trenger nye måter å bli ledet på. Rapporten ser for seg følgende for mellomlederen:

- Mer ansvar og målstyring: Utvidet ansvarsområde for mellomledere, større reell myndighet. Styre etter mål, ikke direktiver.
- Mer coach og endringsleder: Fremtidens kunnskapsbedrifter trenger mellomledere som kan coache og gjennomføre endringer i organisasjon med tanke på nye forretningsmodeller. Andre egenskaper er viktigere enn tidligere egenskaper.
- Færre ledernivåer: Det trengs færre ledernivåer i fremtiden og dermed færre mellomledere. Mellom 20 og 30 prosent av mellomlederne i større bedrifter bør bort, sier rapporten. For Norges del betyr det et sted mellom 7.000 og 9.000 færre ledere.

Mer tjenester - mindre produkter
Rapporten konstaterer at nye tider krever nye mellomledere. Særlig kunnskapsbedrifter innenfor ikt-bransjen endres fra tidligere å selge produkter til å selge tjenester. Nye forretningsmodeller krever nye måter å jobbe på. Rollene endres.
- Mellomlederne er sentrale for å gjennomføre de endringer som trengs. Det nytter ikke å stå på toppen av organisasjonene og gi beskjed om en slik omlegging, sier Bjørn Hopland i Microsoft til Mandag Morgen.
Man ser for seg at mellomledere er sterkere individualister enn tidligere og kunnskapsmedarbeidere er mer sin egen sjef. De trenger en som kan coache dem. En som kan oppfordre og inspirere dem. Den moderne mellomlederen er ikke en som fordeler arbeid, men en samtalepartner som gjennom coaching motiverer og bidrar til den enkeltes resultat og utvikling.

Gratis e-bok: Effektiv onboarding

I denne e-boken får du innblikk i hvordan HR og ledere kan bli bedre rustet til å ta imot en ny medarbeider.

Last ned her