Endringer i id-kortforskriften for bygg og anlegg

Alle bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak for å kunne få id-kort til sine ansatte.

     

fredag 6. mai 2011

Det er den største endringen når ny forskrift om id-kort for bygg- og anleggsbransjen trer i kraft 1. juli 2011.

- Dette vil gi et bidrag til en mer effektiv regulering av bemanningsforetakene, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i en pressemelding fra Arbeidsdepartementet.

Endringene gjennomføres i hovedsak for å sikre at id-kortordningen er i overensstemmelse med personvernlovgivningen. Enkelte andre endringer gjennomføres på grunnlag av Arbeidstilsynets erfaringer med ordningen.

Arbeidstilsynets tilsynserfaringer viser blant annet at det er et økende problem at ugyldige id-kort er i omløp. Det er derfor fastsatt en hjemmel for tilsynsmyndighetene til å inndra id-kort som er utløpt på dato eller kort som ikke er innlevert etter opphør av arbeidsforholdet.

Etter forslag fra Finansdepartementet er det innført en adgang for skattemyndighetene til å kreve at arbeidstakerne fremviser id-kort. Formålet er å bidra til å effektivisere skattemyndighetenes kontroller med at skatteyterne oppfyller sine forpliktelser etter skatte- og avgiftslovgivningen.

For øvrig er det fastsatt enkelte endringer av regelteknisk karakter.

Endringene trer i kraft 1. juni 2011, med unntak av kravet om oppfylt registreringsplikt for bemanningsforetak som gjelder fra 1. juli 2011.

Få oversikt i HMS-arbeidet

Med en HMS-håndbok får ansatte, ledere og vernetjeneste en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner for virksomhetens HMS. Les mer om HMS-håndbok fra Infotjenester.