Enda en endring i diettreglene

Akkurat da du trodde regelverket for diettgodtgjørelse ikke kunne blir mer uoversiktlig, varslet skattemyndighetene enda en endring. Her er oversikten over status i dag.

     

14. februar 2018 Knut Arild Vold

Reglene for skattefri diettgodtgjørelse har vært en stor kilde til forvirring og frustrasjon de siste månedene. Noe av problemet er at regelverket som skal gjelde i 2018 ikke har vært klart, selv om vi nå er godt inne i det nye året. Samtidig har det vært løpende endringer, slik at det har vært krevende å holde seg oppdatert.

Dette var et av temaene da flere hundre personer var samlet til Lønnsmedarbeiderdagen på tirsdag. Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sa fra scenen at han neppe er den eneste som har ligget våken og tenkt på diettskatt i det siste.

- Prosessen har vært langvarig og forvirrende, og det er vanskelig å forholde seg til hva som er gjeldende status når det skjer så mye over så lang tid. Det har vært mange ulike satsbeløp involvert. Hovedutfordringen er for mange at det er vanskelig å finne ut hva som gjelder i dag, sier Øren.

Enda en trekkfri sats

Nå har skattemyndighetene varslet enda en endring, som skal gjelde tilbakevirkende fra 1. januar 2018. Den gjelder de som overnatter privat eller på hybel/brakke på yrkesreiser. Her var det opprinnelige varslet at hele den skattefrie satsen tas bort.

- Skattedirektoratet har nå snudd og varsler at det vil bli innført en trekkfri diett på kr 88 pr. dag for arbeidstakere som er på yrkesreise og som overnatter i leilighet, hybel, brakke, privat o.l. hvor det er mulig å tilberede og oppbevare mat, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Han understreker at endringen bare gjelder de som er på yrkesreise, og ikke pendlere.

Vanskelig å vurdere hvem som skal ha skattefri diett

Øren sier den største forvirringen har vært knyttet til skattefri diett ved dagsreiser. For å ta stilling til om en ansatt har rett på skattefri diett må arbeidsgiver vurdere om den enkelte ansatte reiser regelmessig i jobben, eller ikke.

- Der er det veldig lite konkrete regler. Arbeidsgiver må gjøre en helhetsvurdering, og det er ganske vanskelig i mange tilfeller. Vårt råd er å ta utgangspunkt i stillingsgrupper og vurdere de samlet, slik at de som har omtrent samme type stilling i reiseomfang bør vurderes samlet sett. Da ser man på om stillingen medfører reising, og om det er regelmessig ikke sporadisk. Skriv gjerne ned vurderingene du gjør, slik at dere har noe å vise til skattemyndighetene dersom det blir en kontroll, sier Øren.  

Her er oversikten over hvilke regler som gjelder for skattefri diettgodtgjørelse pr. 14.02.2018. Øren utelukker imidlertid ikke at det blir ytterligere endringer:

Dagsreiser

For at en arbeidstaker skal ha krav på skattefri diett på dagsreiser må følgende kriterier være oppfylt:

1) Godtgjørelsen skal utbetales i samsvar med satser, legitimasjonskrav og øvrige bestemmelser i statlig regulativ:

  • reisen er på oppdrag fra arbeidsgiver
  • oppdragsstedet må være minst 15 km fra reisens utgangspunkt
  • reisens varighet er på minst 6 timer
  • det skal gjøres fradrag i dietten hvis måltider serveres/påspanderes
  • reiseregning leveres

Inntil statens satser for 2018 er ferdig forhandlet (se nedenfor) vil satsene fra 2017 legges til grunn. Det innebærer at det kan gis kr 289 for reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer og kr 537 for reiser over 12 timer. Det skal gjøres måltidsfradrag i denne godtgjørelsen med 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.

2) Skattyter er på en yrkesreise og påføres merkostnader til kost. Det vil si at utgifter til kost i seg selv ikke gir grunnlag for skattefri kostdekning. At det er en yrkesreise innebærer at

  • reisen er av ikke-fast, eller sporadisk, karakter der muligheten for å planlegge dagen med tanke på måltider ikke er tilstede
  • reisen anses som en yrkesreise etter bestemmelsene i forskrift til skatteloven (FSFIN) § 6-44-13

Skattyter som har et arbeid som nødvendiggjør regelmessig reising (f. eks. håndverkere, selgere), anses normalt ikke å ha merkostnader til kost på slike reiser.

Vilkårene i 1) og 2) må altså være oppfylt for at trekkfri dagdiett skal kunne utbetales. Dette innebærer at hver enkelt arbeidsgiver, i større grad enn tidligere, må gjøre en konkret helhetsvurdering av hvorvidt den enkeltes arbeidssituasjon er slik at den gir rett til trekkfri diett eller ikke.

Overnattingsreiser

Ved overnattingsreiser er det faste trekkfrie satser som gjelder. Med den siste endringen som er varslet nå, betyr det at

  • Ved overnatting på hotell i Norge, kan det gis en trekkfri diett på kr 569 pr. døgn. Ved opphold på hotell i utlandet, kan det gis trekkfri diett etter satsene i statens særavtale. Det kan foretas refusjon etter bilag og gis frokost uten beløpsbegrensning.
  • Ved opphold på pensjonat og andre steder der det ikke kan tilberedes og oppbevares mat, kan det gis en trekkfri diett på kr 159 pr. døgn. Satsen gjelder både i Norge og utlandet. Det kan foretas refusjon etter bilag og gis fri kost uten beløpsbegrensning.
  • Ved overnatting i leilighet, hybel, brakke, privat og andre steder der det kan tilberedes og oppbevares mat, kan det gis en trekkfri diett på kr 88 pr. døgn når arbeidstaker er på yrkesreise. Satsen gjelder både i Norge og utlandet. Det kan foretas refusjon etter bilag og gis fri kost uten beløpsbegrensning. Dette gjelder ikke pendlere.

Det skal gjøres måltidsfradrag i denne godtgjørelsen med 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.

Statens satser

Alle ansatte i staten har rett på godtgjørelser etter statens satser. For å slippe å gjøre egne forhandlinger om satser, har også en stor andel private arbeidsgivere forpliktet seg til å betale godtgjørelser etter statens satser. Disse pleier å være avklart før nyttår, men for 2018 er satsene enda ikke ferdigforhandlet.

- Forhandlingene om en ny særavtale har gått til tvisteløsningsnemnd. Først må   tjenestemannsorganisasjonene bli enige om hvem som skal sitte i nemnda. Hvis de ikke blir enige der, så må riksmeklingsmannen inn. Så skal nemnda bli enige om nye satser og regler i Statens særavtale. Dette kan drøye en god stund, så jeg tror vi nå må belage oss på å jobbe med de gamle satsene en stund til, sier Øren.

Mer informasjon om diettgodtgjørelser

Hvis du er leder eller jobber med lønn finner du mye mer dybdeinformasjon om håndtering av diettgodtgjørelse i Faghjelp Lønn Info. Der er informasjonen alltid oppdatert med gjeldende regelverk, og du får varsel ved endringer. 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så får du gratis tilgang i 3 dager. Vi sender deg også tips til artikler og annet innhold som går mer i dybden på temaet, blant annet en kalkulator som hjelper deg med å regne ut riktig diettgodtgjørelse.