Én av tre småbedrifter dropper medarbeidersamtaler

Men ofte er det nettopp i de små bedriftene at behovet for en formell prat mellom leder og ansatt er aller størst.

     

En undersøkelse Infotjenester har fått utført blant 600 norske ledere i privat sektor, viser at ni av ti spurte gjennomfører medarbeidersamtaler i sine bedrifter. Men blant de over 100 000 bedriftene i Norge som har fem eller færre ansatte, er det mange som dropper medarbeidersamtaler.
Løser verdensproblemer i lunsjen, men glemmer den formelle praten

Infotjenesters undersøkelse viser at kun litt over halvparten gjennomfører medarbeidersamtaler med alle sine ansatte, og en tredjedel har det ikke i det hele tatt.

- I små bedrifter er den daglige praten mye tettere. Man løser verdensproblemer i lunsjen og treffes hyppig i sosiale sammenhenger. Da opplever lederen fort at han har snakket mye med sine ansatte og ser ikke behovet for en medarbeidersamtale, sier psykolog og rådgiver Erik Jullumstrø i Infotjenester.

Men der mener Jullumstrø at småbedriftslederne lurer seg selv. Han påpeker at det ofte er et større behov for medarbeidersamtaler i små bedrifter enn i større.

- Nettopp fordi man kjenner hverandre så godt, så kan det være vanskelig å utfordre medarbeiderne i det daglige på mål og prestasjoner, sier Jullumstrø.

- I større bedrifter har man ofte en del styringsverktøy, rapporteringssystemer og møter som er drivere mot målsetninger. Men i en bedrift med fire-fem ansatte der alle f.eks jobber som snekkere og lederen selv er snekker, har man ingen arena der realisering av mål er noe tema i seg selv. Da er medarbeidersamtalen enda viktigere, påpeker psykologen.

Vellykket medarbeidersamtale med kona

Tidligere i år holdt han et kurs for et selskap i Norge som er organisert i en rekke franchiser med ofte bare et par ansatte. Temaet var medarbeidersamtaler.

- Da var det en som spurte: «Mener du at jeg skal ha medarbeidersamtaler når jeg bare har en ansatt?». «Ja», svarte jeg. Så sa han med et hjertesukk: «Jeg lurer på hva kona sier til det». Men tre måneder etterpå kom han tilbake og takket for hjelpen. Både han og kona var enige om at det var et fornuftig tiltak og at det også hadde hjulpet dem å skille mellom det profesjonelle og det private, forteller Jullumstrø.

Trenger du hjelp for å komme i gang med medarbeidersamtaler i din bedrift? 

Gratis e-bok: Effektiv onboarding

I denne e-boken får du innblikk i hvordan HR og ledere kan bli bedre rustet til å ta imot en ny medarbeider.

Last ned her