Duett AS har valgt Infotjenester

Duett AS har valgt Infotjenester

Duett AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsningen Simployer.

     

fredag 17. november 2017

Løsningen til Duett AS omfatter skybaserte digitale løsninger for personal- og dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av syke, kompetanse, onboarding, medarbeidersamtaler, offboarding, arbeidsavtaler, samt lederhåndbok.

Behov for å styrke HR

- Vi har behov for å styrke våre systemer for oppfølging på HR-området. I den forbindelse har vi identifisert Simployer som det ideelle verktøyet for oss, og vi ser frem til å implementere et moderne og fremtidsrettet system, sier økonomidirektør Halvor Hektoen.

Økonomi og sky

Duett AS sitt fokus er todelt. Deres hovedprodukter er:

  • Duett Økonomi
  • Duett Sky

Duett sine mange tusen kunder er fordelt over hele landet og i mange bransjer. I utviklingen av Duett Økonomi har de laget spesielt gode løsninger for regnskapskontorer og deres kunder. På den måten dekker Duett Økonomi behovene til et stort antall virksomheter fra mange ulike bransjer.

Deres driftstjenester benyttes også av mange ulike kundetyper i dag. De sørger for at kundene har sikker og trygg tilgang til sine oppdaterte programmer hver dag.

Duett AS har hovedkontor på Tynset og avdelingskontorer i Elverum, Folldal, Otta og Stjørdal.

Duett AS har nærmere 100 ansatte med bred kompetanse på mange fagfelt. Det inkluderer regnskapsfaget, der mange av de ansatte har bakgrunn som regnskapsførere, revisorer eller har annen økonomifaglig bakgrunn. De har også dyktige og erfarne driftsteknikere og tekniske konsulenter med omfattende kompetanse på infrastruktur, kommunikasjon og servermiljøer.Ny i HR-Rollen