Du må ikke skatte av nettbrett

Mange tusen arbeidstakere har fått nettbrett på jobben. - Ikke skattepliktig, sier Skattedirektoratet.

     

onsdag 23. november 2011

Forutsetningen for at arbeidstakere ikke skal måtte betale skatt etter å ha fått nettbrett fra arbeidsgiver, er at det ikke er en gave, men et utlån som kan begrunnes i et tjenstlig behov.
Uttalelsen fra skattedirektoratet kommer etter at Hareid kommune har kontaktet direktoratet for å få svar på om nettbrett fra arbeidsgiver er å regne som et skattepliktig gode eller ikke.

- Fordel ved arbeidstakers private bruk av datautstyr utplassert av arbeidsgiver er skattefri når utplasseringen er begrunnet i tjenstlig behov. Reglene gjelder hvor arbeidsgiver er eier eller leaser det utplasserte datautstyret og den ansatte er yrkesaktiv i hele perioden, skriver Skattedirektoratet i sitt svar.

I oppslagsverket Lønn Info kan du finne mer informasjon om hvilke regler som gjelder for utlån av datautstyr eller når arbeidsgiver dekker mobiltelefonregningen.Last ned gratis plansje: Skattefrie gaver i arbeidsforhold