Dobler syke-barn-kvoten neste år
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp

Dobler syke-barn-kvoten neste år

Regjeringen forslår å doble antallet dager ansatte kan være hjemme med syke barn år også i 2021. I tillegg vil de forlenge ordningen med utvidet rett til sykepenger ut mars neste år.

     

Situasjonen i arbeidsmarkedet har bedret seg siden i vår, da Norge stengte ned. To av tre koronaledige er nå tilbake i jobb. Men fortsatt er tallet på arbeidsledige og permitterte høyt. De siste ukene har Norge blitt minnet på at situasjonen er skjør. Det er usikkerhet rundt hvilke konsekvenser nye smitteverntiltak har for bedrifter som sliter og for de i arbeidsmarkedet som er hardest rammet, heter det i en uttalelse fra regjeringen. 

– Krisen er ikke over. Vi følger nøye med og derfor varsler vi nå endringer, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Dobler antall syke barn-dager

Blant tiltakene regjeringen nå foreslår, er å doble antallet dager ansatte kan være hjemme med syke barn og motta omsorgspenger i 2021.

 I tillegg foreslår regjeringen at ansatte fortsatt skal ha rett til omsorgspenger når skoler og barnehager er stengt frem til 1. juli. I slike situasjoner ønsker regjeringen å åpne for at foreldre kan overføre dagene mellom seg. Dersom kvoten likevel er brukt opp når skoler og barnehager stenges, skal retten til omsorgspenger fortsette, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp. 

Om regjeringen får det som de vil, skal også foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller familiemedlemmer barnet bor med ha rett til omsorgspenger, også selv om kvotene er brukt opp.

Rett til sykepenger ved mistanke om korona

Samtidig ønsker regjeringen å videreføre ordningen med at ansatte har rett til sykepenger dersom de er borte fra jobb med påvist eller mistanke om koronasmitte.

– Regjeringen presiserer imidlertid at personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. Arbeidsgivere får redusert betalingsplikt fra 16 til 3 dager for fravær som skyldes covid-19 og frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra fjerde dag for sykefravær som skyldes covid-19, sier Atle Torp i Simployer.

Endringene i reglene for sykepenger er foreslått å gjelde ut mars 2021.

Last ned gratis e-bok: Slik lykkes du med medarbeidersamtalen

I denne e-boken hjelper vi deg med å oppdatere dine kunnskaper om hvordan du best bruker samtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere.

Les mer og last nedNyhetsbrev