Disse reglene endres 1. juli

Disse reglene endres 1. juli

Som vanlig er det mange lovendringer som trer i kraft 1. juli. I år er det særlig på arbeidsrettsområdet det kommer vesentlige endringer for arbeidslivet.

     

Her er oversikten over regelendringene du bør være oppmerksom på, som trer i kraft 1. juli 2015.

 • Nytt regelverk for midlertidige ansettelser
  • Det blir lettere å ansette midlertidig. Virksomheter kan ansette arbeidstakere på midlertidige kontrakter i 12 måneder uten spesielle vilkår.
  • Ved vikariater og midlertidige avtaler uten vilkår, vil arbeidstakeren nå bli fast ansatt etter 3 år sammenhengende (tidligere 4 år)
 • Ny aldersgrense i arbeidsmiljøloven
  • Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år
  • Muligheten til å avtale lavere bedriftsintern aldersgrenser enn 70 år fjernes
 • Endringer i reglene for arbeidstid og overtid
  • Lovens hovedregel for antall overtidstimer blir stående som den er, men det blir mulig å avtale noe mer overtid med tillitsvalgt. I tillegg kan Arbeidstilsynet etter søknad gi tillatelse til flere overtidstimer.
  • Økt mulighet til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Arbeidstakere kan jobbe mer i noen perioder, for å jobbe mindre i andre perioder. De totale grensene økes ikke, så arbeidstakerne kan ikke totalt sett jobbe mer enn de gjorde før.
 • Endringer i permitteringsregelverket
  • Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager
  • Perioden arbeidstaker kan permitteres økes fra 26 til 30 uker
 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei
  • Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy over 3,5 tonn.
  • Forskriften inneholder minstelønnssatser.
 • Leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier blir avgiftsfritt
  • Fritaket for leasing skal avgrenses til utleie av kjøretøy hvor leieperioden i henhold til skriftlig avtale er minst 30 dager.
  • Fritaket er begrenset til kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til fremdrift, og gjelder ikke hybridbiler
  • Utstyr som kan anses som en del av kjøretøyet kan leies ut avgiftsfritt sammen med kjøretøyet, som jekk, ekstra hjulsett, etc.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. Husk å melde deg på innen 30. juni for å få laveste pris.

Klikk her for mer informasjon og påmeldingLast ned gratis plansje: Når kan arbeidstakere kreve fri fra jobben