Disse dagpendlerne får lavere skatt

Regjeringen blar opp 37 millioner for å gi alle som dagpendler mer enn 76 km til jobben lavere skatt. Sjekk vårt kart her!

     

torsdag 6. oktober 2011

Nesten 400.000 pendlere nyter godt av reisefradrag, som hittil har hatt effekt for alle som har dagpendlet over 20 km hver vei. Men med bosted mer enn 76 km fra jobben, har fradragssatsen blitt redusert fra 1,50 kr til 70 øre per kilometer. Fra 2012 vil den reduserte satsen bare ramme de som bor mer enn 108 km fra jobben.

Dette er forslaget
I forslaget til statsbudsjett for 2011 foreslås det at reisefradraget blir 1,50 kr per km inntil 50.000 km per år, deretter 70 øre per kilometer. I dag går grensen på 35.000 km per år.

Hvis man bor over 108 km fra jobben får man full effekt av regelendringen, og 3.360 kroner i redusert skatt i 2012 sammenliknet med 2011.

Regelendringen får størst effekt på Østlandet, hvor nye motorveier og raskere tog har gjort det enklere enn før å dagpendle 8-12 mil i retning Oslo.

- Vi er avhengig av at folk pendler. Det skaper fleksibilitet i arbeidsmarkedet og gir folk muligheten til å arbeide andre steder enn i nærheten av der de bor, sier parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet til NTB. Vedum pendler selv over 12 mil hver vei hver dag.

Slipper avkorting
Mange byer og tettsteder ligger mellom 76 og 108 km fra storbyene. Innbyggerne her slipper nå å benytte den reduserte satsen for reisefradrag.

Her er noen steder hvor dagpendlere nå slipper å bruke redusert sats for reisefradrag:

Jobb i Oslo sentrum: Horten, Tønsberg, Stokke, Kongsberg, Kongsvinger, Eidsskog, Sarpsborg, Fredrikstad.
Jobb i Bergen sentrum: Voss
Jobb i Stavanger sentrum: Moi og Hauge i Dalane
Jobb i Trondheim sentrum: Verdal, Meråker, Berkåk, Kyrksæterøra

Eksempelkart som viser hvilke steder som ligger cirka 108 km eller mindre fra Oslo sentrum:

 

Dagpendlere til Oslo sentrum fra steder utenfor grønn sone får full effekt av økt reisefradrag.
Merk at kartet er omtrentlig, man må selv sjekke hvor lang reisevei fra arbeidssted til bosted er.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg