Dette vet vi IKKE om sykepenger og korona
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier det er svært mange uavklarte spørsmål knyttet til sykepenger og korona.

Dette vet vi IKKE om sykepenger og korona

Mange har spørsmål om de nye reglene for sykepenger i forbindelse med koronapandemien. Veldig mange kan vi ikke svare på enda.

     

Vi har for tiden mange spørsmål inn til oss om når de nye reglene for redusert arbeidsgiverperiode ved sykdom på grunn av Korona og redusert ansvar for arbeidsgiveransvar ved fravær ved barns sykdom blir vedtatt.

Hvordan og når de nye reglene vedtas?

Stortinget vedtok på mandag en ny bestemmelse i folketrygdloven som gir Kongen i statsråd en mulighet til å fastsette forskrifter i den situasjonen vi nå er opp i. For at en lov skal være gyldig må Stortinget vedta den to ganger. Annen gangs behandling er på torsdag 19. mars.  Deretter må loven godkjennes av Kongen i statsråd. Dette skjer normalt på fredag men det kan jo hende at det blir ekstraordinært statsråd på torsdag.

Den lovteksten som vedtas gir imidlertid ingen veiledning i hvordan nye og forkortede arbeidsgiverperioder skal behandles. Detaljene for dette må vedtas i forskriften Kongen da er gitt myndighet til å vedta.

Vi forventer at dette fastsettes så raskt så mulig og forhåpentligvis samtidig som lovens godkjennes i statsråd.

Her finner du link til vår løpende oppdaterte side med ofte stilte spørsmål om korona; hvor du finner svar på mye av det mange arbeidsgivere lurer på

Hvilke spørsmål kan vi IKKE svare på per i dag?

Før dette foreligger kan vi derfor ikke svare klart på spørsmål som:

  • Gjelder dette bare fravær fra og med 16. mars?
  • Gjelder det også fravær før 16. mars?
  • Hvordan teller man egenmeldinger samlet for 12 måneder når retten nå utvides?
  • Vil egenmelding bli godkjent for refusjon til NAV utover 3 dager som er ny arbeidsgiverperiode?
  • Kan man bruke egenmelding utover 3 dager også når NAV skal betale innenfor de første 16 dagene?
  • Må vi legge ut lønn og kreve refusjon, eller kan vi sende de ansatte direkte på NAV fra dag 4?
  • Vil man doble egenmeldingsdagene for alle ansatte når det gjelder barns sykdom slik at også de som har 40 dager i dag nå får 80 dager?
  • Hvordan skal man melde refusjonskrav til NAV og hva kreves av dokumentasjon?

Slike spørsmål må vi derfor komme tilbake til når forskriften foreligger, da forhåpentligvis på fredag 20. mars. 

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Last ned gratis e-bok: Ebok Kutt sykefraværet - spar penger og bygg frisk kultur