Mobil og bredbånd dekket av jobben

Mobil og bredbånd dekket av jobben

Mange får telefon og privat internettlinje dekket av arbeidsgiver. Her er 10 ting du bør kjenne til.

     

7. september 2015 Knut Arild Vold

Det finnes svært mange måter arbeidsgiver kan dekke ansattes telefonutgifter og private internettlinjer på.

Enkelte bedrifter holder sine ansatte både med telefon og abonnement, mens andre lar de ansatte selv få kjøpe rimelig telefon med bindingstid til bedriftens abonnement. Noen velger i stedet å betale ut et fast beløp til dekning av slike utgifter over lønnslippen, for å slippe å ha noe med telefoner og abonnement å gjøre i det hele tatt.

Kombinasjonsmulighetene er mange, og de ulike modellene kan gi ulik beskatning for den ansatte. Her er 10 ting du bør vite om bedriftens dekning av mobiltelefon og internett.

1. For å kunne få dekket deler av utgiftene til telefon og bredbånd skattefritt, må vedkommende ha «tjenstlig behov» for tjenestene – altså behov for å bruke tjenestene i sitt arbeid.
2. Hvis arbeidsgiver står som eier av abonnementet, skal det rapporteres inn en skattefordel på 366 kroner i måneden, 4.392 kroner for et helt år. Dette beløpet er uavhengig av hvor mye tjenesten faktisk koster.
3. Dersom arbeidstaker står som eier av abonnementet, skal faktisk refundert beløp opp til 4.392 kroner i året rapporteres inn som skattefordel. Arbeidstaker må levere inn bilag.
4. Selv om arbeidstaker får dekket flere tjenester, skal det totale skattepliktige beløpet ikke overstige 4.392 kroner i året.
5. Hvis arbeidstakere ikke har tjenstlig behov eller ikke leverer bilag for tjenestene de får dekket, er hele beløpet skattepliktig.
6. Hvis arbeidsgiver velger å betale ut en sum hver måned til å dekke utgifter til telefon og internett, er beløpet i sin helhet trekk- og avgiftspliktig.
7. Arbeidsgiver kan dekke innholdstjenester kjøpt med mobilen (parkering, kjøp av apper, teletorg, etc). for 1.000 kroner i året skattefritt. Dette er uavhengig av om tjenestene er brukt privat.
8. Hvis den ansatte får dekket innholdstjenester for mer enn 1000 kroner i året, skal det overskytende beløpet beskattes, men bare for privat bruk. Beløp utover kr 1 000 som gjelder yrkesbruk er skattefritt.
9. Dersom arbeidstaker leverer spesifisert regning og bare får dekket telefonsamtaler som er gjort i jobbsammenheng, skal det ikke rapporteres inn skattefordel.
10. Dersom den ansatte lar mobiltelefonen ligge igjen på jobben og ikke bruker den i privat sammenheng, skal det ikke rapporteres inn skattefordel.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.Last ned gratis plansje: Skattefrie gaver i arbeidsforhold