Dette må du vite om arbeid, ferie og sykdom i påsken

Dette må du vite om arbeid, ferie og sykdom i påsken

Påsken står for døren; og det reiser noen problemstillinger både når det gjelder lønn, ferieavvikling og sykefravær. Her er det du trenger å vite.

     

Hver dag får Infotjenesters juridiske rådgivere mange spørsmål knyttet til arbeidsrett, ferie, lønn, HMS og økonomi.

I forbindelse med påsken er det en del spørsmål som går igjen; her er noen av de viktigste:

Arbeidstid i påsken

Det er to dager med spesiell arbeidstid i påsken; onsdag før skjærtorsdag og påskeaften (som er lørdagen i påskehelga).

Onsdag før skjærtorsdag gjelder arbeidsmiljølovens regler som sier at det skal være arbeidsfri fra klokken 18 dagen før søn- og helligdager. Det betyr at dersom det skal arbeides etter kl. 18 denne onsdagen, så må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt.

Selv om onsdagen før skjærtorsdag i utgangspunktet er normal frem til klokken 18, er det mange som har avtaler om kortere arbeidstid denne dagen. For eksempel heter det i hovedtariffavtalen for kommunal sektor at arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid slutter klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag, uten trekk i lønn.

På påskeaften gjelder samme regler som på julaften og pinseaften. I arbeidsmiljøloven heter det at det skal være arbeidsfri fra kl. 15 på jul-, påske- og pinseaften. Arbeid etter klokken 15 denne lørdagen er å se på som søndagsarbeid.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at åpningstiden i butikker reguleres av lov om helligdagsfred og her er det andre regler enn i arbeidsmiljøloven.

Gradert sykmelding i påsken

For ansatte som er gradert sykmeldt med avtale om å jobbe på bestemte tidspunkter hver uke, så går denne avtalen videre som vanlig også i påsken. Det betyr at en gradert sykmeldt som til vanlig jobber mandager, onsdager og fredager vil måtte jobbe mandag og onsdag i påskeuken; og har fri langfredag og 2. påskedag dersom virksomheten holder stengt. Disse «ekstra» fridagene skal ikke jobbes opp senere.

Dersom det ikke foreligger noen avtale, så må det gjøres en avtale for påsken. Her kan ikke arbeidstaker ensidig kreve å få ta ut sykedager bare på arbeidsdagene. Både arbeidstaker og arbeidsgiver må huske på at legen vanligvis har vurdert arbeidsbelastningen i en normal arbeidsuke ved utstedelse av sykmeldingen, og at dette også bør gjenspeiles i påsken.

Utbetaling av sykepenger i påsken

Når det gjelder betaling for sykedager i påsken, så skal arbeidsgiver kun betale sykepenger i arbeidsgiverperioden for de dagene det er avtalt arbeid. NAV betaler imidlertid sykepenger etter graderingen hver dag, slik at en arbeidstaker med 50 prosent sykmelding vil motta 50 prosent sykepenger fra NAV også for de røde dagene i påsken.

Avvikling av ferie i påsken

Etter ferieloven § 5 nr. 1 avvikler arbeidstaker ferie på alle virkedager som ligger i ferieperioden, mens søndager og andre helgedager (røde dager) ikke regnes som ferie.

I påsken avvikler arbeidstaker dermed ferie på fire virkedager - mandag, tirsdag, onsdag og lørdag. Dersom virksomheten holder lørdagen utenfor er det avviklet tre feriedager.

Lønn for timelønnede i påsken

Timelønnede har etter lovverket ikke krav på lønn for helligdagene i påsken dersom de ikke jobber disse dagene fordi bedriften holder stengt.

Det kan imidlertid foreligge avtaler eller retningslinjer i virksomheten som gir timelønnede krav på lønn for skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.

Betaling for å jobbe på helligdagene i påsken

Ansatte som jobber på helligdagene i påsken har ikke krav på ekstra betalt for disse dagene, med mindre dette er avtalt gjennom tariffavtaler eller andre avtaler. Slike avtaler er imidlertid svært vanlige.

Bare dersom arbeid på disse dagene går utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid  (9 timer pr. dag eller 40 timer pr. uke) vil det utløse krav på overtidsbetaling etter arbeidsmiljøloven.

Foreldrepenger i påsken

Det er ikke anledning til å utsette foreldrepengepengene for de røde dagene i påsken på grunn av ferie, fordi det ikke er mulig å ta ut lovbestemt ferie på disse dagene. Det betyr at for en ansatt i foreldrepermisjon som ønsker å ta ut ferie i påsken, så vil det bare være mulig å søke utsettelse for mandagen, tirsdagen og onsdagen i påskeuka. Resten av dagene vil løpe som normalt.

NAV betaler foreldrepenger fra mandag til fredag i påsken, uavhengig av de røde dagene.  

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding