Dette må du gjøre før den nyansatte starter
Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Hege Greaker sier onboardingsprosessen starter lenge før den nyansatte starter i jobben.

Dette må du gjøre før den nyansatte starter

En vellykket ansettelse krever at lederen gjør det riktige allerede før den nye medarbeideren har sin første arbeidsdag. Gevinsten er blant annet at du beholder gode medarbeidere lenger.

     

Prosessen med å ta imot nye ansatte betegnes gjerne som onboarding, i mangel på et godt norsk ord.

Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Hege Greaker understreker at onboarding ikke er en enkelt oppgave, men en prosess som strekker seg helt fra jobbanalysen er foretatt og til den ansatte er fullt og helt integrert på arbeidsplassen, noe som normalt tar et års tid.

- Målet med onboardingsprosessen er få den nyansatte godt integrert både til kulturen, det sosiale systemet, rollen og oppgaven. En vellykket prosess fører ofte til at den nyansatte forblir lenger i selskapet, sier Greaker.

Beholder nyansatte lenger

Den erfarne HR- og ledelsesrådgiveren sier det er viktig å huske på at en god onboardingsprosess starter allerede før den ansatte har sin første arbeidsdag i sin nye jobb.

- Forskning viser at de som gjør de riktige tingene i perioden fra kontrakten er signert til den ansatte har sin første arbeidsdag får ansatte med sterkere følelse av tilhørighet. Dermed øker sannsynligheten for trivsel, og at de velger å bli lenger. Jo raskere og bedre du klarer å knytte de nyansatte til selskapet, jo større tilhørighet vil de føle, og dermed øker sannsynligheten for trivsel, og at de velger å bli lenger.

Viktig omdømmebygging

Greaker minner samtidig om at alle mennesker som bytter jobb snakker med venner, familie og kolleger om jobbskiftet.

- Perioden før oppstart derfor viktig når bedriften skal bygge omdømme. Sørg for at den ansatte vet nok om sin nye arbeidsplass, er godt forbered og inkluderes allerede fra kontrakten er underskrevet. Det er viktig å holde kontakten i perioden frem til oppstart og det er viktig at den nyansatte får en indre bekreftelse på at avgjørelsen om å skifte jobb var riktig.

Der det er mulig anbefaler Greaker å invitere den nyansatte til å delta i møter og holdes oppdatert også før selve jobben begynner.

Planlegg oppstarten godt

Når man skal planlegge den nyansattes ankomst, er det naturligvis også en del praktisk som må løses; utstyr må bestilles og tilganger til systemene må settes opp. Husk også å avtale tidspunktet for oppstart i god tid.

- Den første arbeidsdagen bør du gjennomføre en oppstartsamtale hvor dere går gjennom introduksjonsplanen og læringsområdene, avklarer og samstemmer forventningene og introduserer nærmeste kolleger. En fadder kan være en god støtte for den nyansatte den første tiden, avslutter Greaker.

Slik gjennomføres en god onboardingsprosess:

- Sett onboarding i sammenheng med rekruttering, og start programmet i det kontrakten signeres. Det er ofte tre mnd før vedkommende begynner.
- Noen starter allerede ved behovsanlysen – involvere ansatte
- Sett varigheten fra kontraktsignering og gjennom det første året.
- Legg klare planer sammen med den nyansatte det første året. Avklar forventninger underveis.
- Sørg for at nyansatte får en fadder evt også mentor
- Identifiser, introduser, og involver alle viktige partnere i onboarding programmet.
- Onboarding skal være en støtte for den ansatte.
- Bruk deres tilbakemelding til å avklare forventninger og usikkerhet, og til å videreutvikle onboardingprogrammet

Se video: 3 minutter om onboarding

 

 

Her kan du lese mer om Simployers løsninger for onboarding