Disse arbeidstidsreglene bør du kjenne til

Disse arbeidstidsreglene bør du kjenne til

Brudd på reglene for arbeidstid har vært mye omtalt i det siste. Har du kontroll på regelverket? Her er 16 punkter du bør kjenne til.

     

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven har vært mye omtalt den siste tiden. Dommen på ni måneders fengsel mot Veireno-sjefen i 2019, viser at retten ser svært alvorlig på brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 

I testen nedenfor har vi satt opp 16 spørsmål om arbeidstid, så du kan få testet hvor godt du kan dette regelverket: 

Opplæringsserie om arbeidstid

Reglene om arbeidstid er i skuddet som aldri før. Avsløringene om kommuners mange tusen brudd på arbeidstidsreglene, samt dommer og diskusjoner relatert til reisetid er signaler om nye opplæringsbehov. Det har resultert i 4 digitale kurs som klargjør problematikken rundt temaet arbeidstid.