Disse arbeidstidsreglene bør du kjenne til

Disse arbeidstidsreglene bør du kjenne til

Brudd på reglene for arbeidstid har vært mye omtalt i det siste. Har du kontroll på regelverket? Her er 16 punkter du bør kjenne til.

     

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven har vært mye omtalt den siste tiden. Dommen på ni måneders fengsel mot Veireno-sjefen i 2019, viser at retten ser svært alvorlig på brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 

I testen nedenfor har vi satt opp 16 spørsmål om arbeidstid, så du kan få testet hvor godt du kan dette regelverket: 

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.