De viktigste endringene i 2010

Arbeidslivets spilleregler er i stadig endring. Her er 16 ting som forandrer seg i 2010.

     

1. Skjerpede krav til oppfølging av sykmeldte for leger og arbeidsgivere. 
2. Fra årsskiftet kom nye regler om opphør av arbeidsforhold på grunnlag av alder.
3. Ny avtale om inkluderende arbeidsliv som erstatter eksisterende avtale fra 1. mars.
4. Nye krav til bedriftshelsetjeneste.
5. Endret beregning av arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus.
6. Nye regler om avgrensning ved bruk av gavekort ved gaver i arbeidsforhold.
7. Bedrifter kan bli stilt solidarisk ansvarlig for lønn og feriepenger hos underleverandører.
8. Pensjonsreform ved årets utgang, med allmenn tidligpensjon, ny AFP og levealderjusteringsregler.
9. Reglene for skatt på overtidsmat skal gjennomgås.
10. Endringer i bestemmelsene om foreldrepenger.
11. 69-åringer kan jobbe mye mer enn før.
12. Nye regler for opptjening av ny inntektspensjon har trådt i kraft.
13. Forslag til tilpasning av kollektive tjenestepensjoner til ny alderspensjon fremlegges.
14. Endring i soneplasseringen for arbeidsgiveravgift ved arbeidsutleie.
15. Nye AFP-vedtekter for privat sektor og ny lov om statstilskudd til AFP forventes vedtatt.
16. Satsene for diettgodtgjørelse på reise i utlandet er endret, og vil bli endret igjen.

- Noe av dette har allerede trådt i kraft, mens noe er ting vi forventer vil komme i løpet av året. Vi lover å følge disse sakene tett, sier fagsjef Tor Arne Furuseth i Infotjenester.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.