De viktigste endringene i 2010

Arbeidslivets spilleregler er i stadig endring. Her er 16 ting som forandrer seg i 2010.

     

tirsdag 12. januar 2010

1. Skjerpede krav til oppfølging av sykmeldte for leger og arbeidsgivere. 
2. Fra årsskiftet kom nye regler om opphør av arbeidsforhold på grunnlag av alder.
3. Ny avtale om inkluderende arbeidsliv som erstatter eksisterende avtale fra 1. mars.
4. Nye krav til bedriftshelsetjeneste.
5. Endret beregning av arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus.
6. Nye regler om avgrensning ved bruk av gavekort ved gaver i arbeidsforhold.
7. Bedrifter kan bli stilt solidarisk ansvarlig for lønn og feriepenger hos underleverandører.
8. Pensjonsreform ved årets utgang, med allmenn tidligpensjon, ny AFP og levealderjusteringsregler.
9. Reglene for skatt på overtidsmat skal gjennomgås.
10. Endringer i bestemmelsene om foreldrepenger.
11. 69-åringer kan jobbe mye mer enn før.
12. Nye regler for opptjening av ny inntektspensjon har trådt i kraft.
13. Forslag til tilpasning av kollektive tjenestepensjoner til ny alderspensjon fremlegges.
14. Endring i soneplasseringen for arbeidsgiveravgift ved arbeidsutleie.
15. Nye AFP-vedtekter for privat sektor og ny lov om statstilskudd til AFP forventes vedtatt.
16. Satsene for diettgodtgjørelse på reise i utlandet er endret, og vil bli endret igjen.

- Noe av dette har allerede trådt i kraft, mens noe er ting vi forventer vil komme i løpet av året. Vi lover å følge disse sakene tett, sier fagsjef Tor Arne Furuseth i Infotjenester.

Visste du at Infotjenester har et eget oppslagsverk som gir deg svar på alle spørsmål du måtte ha om ansattes sykefravær, og at du kan kontakte våre rådgivere for å diskutere dine egne problemstillinger? Prøv Faghjelp gratis!