8 vanlige misforståelser om overføring av ferie

8 vanlige misforståelser om overføring av ferie

Nå mot slutten av året får Infotjenester svært mange spørsmål om overføring av ferie. Her er noen av de vanligste misforståelsene vi møter på.

     

Overføring av ferie er en av gjengangerne på Infotjenesters fagsupport, særlig nå mot slutten av året. Spørsmålene er mange og varierte, og det er mange misforståelser knyttet til dette regelverket.

I stedet for å gi deg svaret direkte, tenkte vi at du kunne få prøve deg som rådgiver i Infotjenester ved å svare på 8 spørsmål om overføring av ferie. Spørsmålene er inspirert av spørsmål vi har fått i det siste.

Klarer du det bedre enn andre lesere?

Lykke til – forhåpentligvis lærer du noe nyttig underveis:

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.