De nye reglene for overføring av ferie

De nye reglene for overføring av ferie

I sommer ble reglene for overføring av ferie endret. Her er en oversikt over regelverket og hva som er nytt.

     

Da ferieloven ble endret 1. juli 2014, var det mest oppmerksomhet om at ansatte nå kan kreve ny ferie etter én dags sykdom i ferien.

Samtidig ble det gjort noen endringer i regelverket for overføring av ferie i forbindelse med sykdom og foreldrepermisjon. Det opplyser Infotjenesters juridiske rådgiver i arbeidsrett, Camilla Schie-Veslum, som er ansvarlig for Infotjenesters oppslagsverk Faghjelp Ferieloven.

PRØV GRATIS: Med oppslagsverket Faghjelp personal har du alltid gjeldende regelverk i ferieloven tilgjengelig, og kan kontakte våre juridiske rådgivere dersom du har spørsmål. 

Ingen utbetaling ved sykdom

Endringen som nå er gjort i ferieloven, er at muligheten til å betale ut feriedagene for arbeidstakere som ikke har fått tatt ut ferie på grunn av sykdom og foreldrepermisjon er fjernet.

- Tidligere var det slik at arbeidsgiver kunne betale ut feriedager som ikke ble brukt på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Det innebar at feriedagene ble strøket, mens arbeidstaker fikk utbetalt vanlig lønn for disse dagene. Med endringen i ferieloven i sommer er denne muligheten borte, sier Schie-Veslum.

Det innebærer at all lovfestet ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret pga foreldrepermisjon og sykdom, overføres til neste ferieår.

Kan kjøpe ut tariffestet ferie

De fleste arbeidstakere i Norge har imidlertid 4 avtalefestede feriedager i tillegg til den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag. Disse avtalefestede feriedagene er det fremdeles lov til å betale ut.

- Forbudet mot «kjøp og salg» av ferie gjelder kun den lovfestede delen av ferien, ikke de fire avtalefestede feriedagene. Disse feriedagene disponerer partene over som de selv vil, med mindre annet følger av tariffavtale. Så da kan partene bli enige om at den avtalefestede ferien kan kjøpes ut istedenfor at den avvikles. Vår erfaring er at det kun er i staten de fire avtalefestede feriedagene ikke kan «kjøpes og selges», sier Schie-Veslum.

Overføring av ferie

Muligheten til å avtale overføring av restferien til neste år er for øvrig uforandret.

- Arbeidsgiver og arbeidstaker kan som før bli enige om at inntil 2 uker av ferien overføres til neste år. I tillegg kan de avtalefestede dagene overføres. For dem som har 5 uker ferie, betyr det at partene kan avtale overføring av 14 feriedager til neste år sier Schie-Veslum.

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager.

Hva skjer dersom en arbeidstaker ikke har mulighet til å få tatt ut all ferien før nyttår?

- Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i tråd med ferieloven, og det står igjen flere dager enn det kan avtales overføring av, så har det skjedd et brudd på ferieloven. Konsekvensen er imidlertid bare at ferien automatisk overføres til neste år sammen med pengene, sier Camilla Schie-Veslum.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok