Slik er reglene for overføring av ferie

Slik er reglene for overføring av ferie

Det er begrenset hvor mye ferie man kan avtale å overføre til neste år. Her er det du må vite om overføring av ferie.

     

Etter ferieloven har arbeidstakere krav på 4 uker og 1 dag ferie hvert år. I tillegg er det svært mange arbeidstakere som har avtale om 4 ekstra feriedager, slik at de totalt har 5 uker ferie.

- Når det gjelder overføring av ferie må man skille mellom den lovbestemte ferien og de avtalefestede dagene, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

- Etter ferieloven er det anledning til å avtale overføring av inntil 2 uker av den lovbestemte ferien til neste år. I tillegg kan de avtalefestede dagene normalt overføres. For ansatte som har 5 uker ferie, betyr det at partene kan avtale overføring av 2 uker pluss 4 avtalefestede dager til neste år.

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager.

Kan ikke kjøpe ut ferien

Tidligere var det muligheter for arbeidsgiver til å betale ut ferie som ikke var benyttet. Det er det ikke lenger mulighet til etter ferieloven.

- Det er ikke anledning for arbeidsgiver til å stryke lovfestede feriedager og i stedet betale ut vanlig lønn for disse dagene. Forbudet mot «kjøp og salg» av ferie gjelder imidlertid kun den lovfestede delen av ferien, og ikke de avtalefestede feriedagene. Disse feriedagene disponerer partene over som de selv vil, med mindre annet følger av avtalen. Dermed kan partene bli enige om at den avtalefestede ferien kan betales ut istedenfor at den avvikles. Vår erfaring er at det kun er i staten de fire avtalefestede feriedagene ikke kan betales ut, sier Schie-Veslum.

Hun understreker at det er først når arbeidsforholdet avsluttes at resterende ferie som ikke er avviklet kan utbetales.

Ferien kan hope seg opp

Hva skjer dersom en arbeidstaker ikke har mulighet til å få tatt ut all ferien før nyttår?

- Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i tråd med ferieloven, og det står igjen flere dager enn det kan avtales overføring av, så har det skjedd et brudd på ferieloven. Det som skjer da, er at ferien automatisk overføres til neste år sammen med pengene, sier Camilla Schie-Veslum.

- For å unngå at ansatte sitter igjen med svært mye ferie som ikke er avviklet, er det viktig å planlegge ferieavviklingen godt. Risikoen er at ferie hoper seg opp, noe som kan gi utfordringer for driften når denne ferien skal avvikles neste år. I tillegg er det naturligvis en økonomisk risiko knyttet til at ansatte har mye ferie som ikke er avviklet når arbeidsforholdet avsluttes.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.Last ned gratis plansje: God ferieplanlegging