Dårlig ferieplanlegging skaper problemer
GOD PLANLEGGING: Ferie må planlegges godt, hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser.

Dårlig ferieplanlegging skaper problemer

Arbeidsgivere som ikke gjør en god jobb i ferieplanleggingen risikerer å havne i problemer i etterkant.

     

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at alle ansatte avvikler ferie hvert år. I ferieloven er det fastlagt at arbeidstakere har rett på 4 uker og 1 dag ferie. Gjennom avtaler har de fleste også rett på resten av den femte ferieuka. I tillegg har ansatte rett på en ekstra ferieuke fra og med det året de fyller 60 år.

2 uker av den lovbestemte ferien kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale å overføre til neste ferieår. I tillegg kan eventuelle avtalefestede feriedager avtales overført, så lenge avtalen ikke sier noe annet. Uansett står det igjen 2 uker og 1 dag med lovbestemt ferie som alle ansatte må avvikle.

- Muligheten til å stryke feriedager som ikke er avviklet mot å betale ut lønn er nesten helt tatt bort for den lovbestemte ferien. Bare der det står igjen feriedager når den ansatte slutter skal disse betales ut.
Dermed vil ferie som ikke avvikles hope seg opp og potensielt skape store driftsproblemer, sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

All ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom, permisjoner, dårlig planlegging eller annet overføres automatisk til neste ferieår.

80 dager ferie til gode

Infotjenesters rådgivere får stadig henvendelser fra arbeidsgivere som har havnet i problemer fordi ansatte har ekstremt mye ferie til gode.

- Vi fikk nylig en telefon fra en kunde som hadde en ansatt med mellom 80 og 90 feriedager til gode da han sa opp jobben. Med en oppsigelsesfrist på tre måneder betyr det at selv om arbeidstakeren pålegges å avvikle en del av ferien i oppsigelsestiden, så vil det være feriedager som må utbetales på sluttoppgjøret. Det kan naturligvis være en utbetaling arbeidsgiver kunne unngått dersom ferien hadde vært planlagt bedre, sier Schie-Veslum.

Dette systemet holder orden på ansattes fri- og feriedager og passer på at bedriftens feriesaldo er oppdatert og korrekt.

Kan kreve ferie om sommeren

Arbeidsgivere som slurver med ferieplanleggingen kan også havne i situasjoner der ansatte krever å få ta ut ferie på tidspunkter det passer dårlig med driften.

- Arbeidstakere kan etter ferieloven kreve å få minst 3 uker ferie i hovedferieperioden, som strekker seg fra 1. juni til 30. september. Hvis du har ansatte som ikke har tatt ut ferie i denne perioden, risikerer du at ansatte krever å få ferie på kort varsel innenfor denne perioden.

På samme måte kan ferie som har hopet seg opp kreves på slutten av ferieåret.

- Arbeidsgiver kan ikke ensidig pålegge ansatte å overføre ferie til neste år. Det betyr at ansatte kan kreve å få ta resten av ferien på slutten av året. Dersom det er snakk om mye ferie og bedriften har høysesong i førjulstiden sier det seg selv at det kan bli kritisk for driften, sier Schie-Veslum.

Ferie og permittering

I år er det mange bedrifter som har permittert ansatte. Camilla Schie-Veslum sier det er viktig at arbeidsgivere likevel planlegger ferie som normalt.

- For å hindre driftsproblemer når ansatte kommer tilbake etter permittering er det viktig at ferie blir planlagt og avviklet som vanlig. Det er ingenting i veien for at ansatte avvikler ferie i permitteringsperioden, avslutter Schie-Veslum.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding