Butikksjefen har rett til overtidsbetalt
SKAL HA OVERTIDSBETALT: Når en sjef er bundet av butikkens åpningstider, skal det godt gjøres at stillingen er ledende i den forstand at den er unntatt arbeidstidsbestemmelsene. Det sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Butikksjefen har rett til overtidsbetalt

En leder som må forholde seg til åpningstidene i butikken er ikke unntatt arbeidstidsbestemmelsene, og kan kreve overtidsbetalt. Det slår Direktoratet for arbeidstilsynet fast.

     

mandag 20. april 2015 Knut Arild Vold

Arbeidstakere som har en ledende stilling er unntatt fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. I praksis betyr det at personer med ledende stillinger kan jobbe så mange timer det er behov for, og det ligger ingen begrensninger på natt- og helgearbeid. Arbeidstakere i ledende stillinger kan heller ikke kreve overtidsbetaling.

Hva er en ledende stilling?

Det er imidlertid ikke gitt at arbeidstakere med sjef eller leder på visittkortet er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Direktoratet for arbeidstilsynet slo nylig fast at kriteriene for å unnta en sjef i butikkjeden Glitter fra arbeidstidsbestemmelsene ikke var oppfylt. Bakgrunnen var at butikkens åpningstider er styrt av kjøpesenterets åpningstider, og at hun inngikk i bemanningsplanen, skriver HK-nytt.

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier det kan være vanskelig å trekke opp grensene for hva som er en ledende stilling i lovens betydning.

- Det står i forarbeidene til loven at det skal være klare lederoppgaver knyttet til stillingen, og at lederen selv skal vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats. Dersom lederen er bundet opp av butikkens åpningstider skal det godt gjøres at stillingen er ledende i den forstand at den er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, sier Gauslaa.

Nesten hver fjerde arbeidstaker unntatt

Direktoratet for arbeidstilsynet understreker overfor HK-nytt at de bare har vurdert den ene butikken som har hatt tilsyn. Likevel håper de avgjørelsen vil få konsekvenser for andre butikker og ansatte. Glitter sier de skal endre arbeidsavtalen for alle sine butikksjefer.

I en rapport fra 2014, kommer det frem at nesten hver fjerde arbeidstaker har en stilling som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene. I følge den samme rapporten er det grunn til å tro at mange av disse reelt sett ikke er innenfor unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Infotjenesters arbeidsrettsekspert sier det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle i forhold til om en arbeidstaker kommer inn under unntaksbestemmelsen.

- Det viktigste er å vurdere hvorvidt arbeidstaker selv har frihet til å avgjøre når en skal gjennomføre de ulike oppgavene sine. Hvis omgivelsene eller en annen i virksomheten styrer når arbeidsoppgavene skal utføres, trekker det i retning av at stillingen ikke er ledende eller særlig selvstendig, slik loven krever, sier Hans Gjermund Gauslaa.

Ikke nok å kontraktsfeste det

Gauslaa understreker at det ikke er nok å skrive i arbeidsavtalen at stillingene er ledende.

- Hvis arbeidstaker reelt sett ikke har en ledende stilling, hjelper det ikke å skrive det inn i arbeidsavtalen. Det er det underliggende reelle forholdet som avgjør om stillingen er ledende eller ikke, understreker Gauslaa.

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.