Ja, butikkansatte kan kreve databriller

Ja, butikkansatte kan kreve databriller

Butikkansatte som jobber jevnlig ved et kassaapparat med dataskjerm har krav på databriller, slår Arbeidstilsynet fast.

     

Arbeidstaker som jevnlig, og som en betydelig del av sitt arbeid, utfører arbeid ved dataskjerm har etter forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4 rett til å få synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Tidligere var ikke butikkansatte som jobber ved kassaapparatet omfattet av dette regelverket, men i en uttalelse fra 2017 har Arbeidstilsynet lagt til grunn at frittstående skjermer av en viss størrelse som er koblet til et kassaapparat eller industrimaskin kan regnes som dataskjerm i forhold til disse reglene.

LAST NED GRATIS E-BOK: HMS for ledere

Har blitt mer avanserte

I uttalelsen henviser Arbeidstilsynet til at den teknologiske utviklingen har gjort at stadig flere arbeidstakere jobber foran dataskjermer.

– Dette innebærer at arbeidsgivere som tidligere ikke var omfattet av plikten til å tilby synsundersøkelse med mer, nå har kommet inn under regelverket, gjennom at de har gått til anskaffelse av mer moderne arbeidsutstyr med dataskjerm, heter det i uttalelsen.

– Vår konklusjon er at frittstående skjermer av en viss størrelse koblet til en datamaskin i for eksempel et moderne kasseapparat, kan være omfattet av begrepet dataskjerm, sier Trude Vollheim Webb, direktør i Arbeidstilsynet til HK-nytt.

Må være jevnlig

For å ha krav på databriller kreves det at den ansatte jevnlig, og som en betydelig del av arbeidet, jobber ved en dataskjerm.

Hva som menes med jevnlig er ikke klart definert.

I Infotjenesters oppslagsverk Faghjelp praktisk HMS heter det at «I tillegg til å legge vekt på hvor stor del av arbeidet som utføres ved dataskjerm, så må det også tas i betraktning hvor fokusert og konsentrert skjermarbeidet er. Dersom arbeidstaker daglig jobber minst 2,5 – 3 timer ved dataskjerm, må det nok normalt legges til grunn at dette vilkåret er oppfylt.»

En ekspertgruppe som på oppdrag fra Arbeidstilsynet har vurdert saken, mener at arbeid i mer enn fire timer om dagen kan føre til øye- og nakkeplager – noe Arbeidstilsynet mener kan gi en pekepinn på hva som anses som en betydelig del av arbeidstiden.

Gjelder ikke nettbrett

I samme uttalelse legger Arbeidstilsynet til grunn at mobil og nettbrett normalt vil falle utenfor.

Ansatte som jobber med mobil eller nettbrett vil altså ikke ha rett på databriller, med mindre de er en del av en arbeidsstasjon.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår