Brunstad Christian Church (BCC) velger Infotjenester

Brunstad Christian Church (BCC) velger Infotjenester

Brunstad Christian Church (BCC) velger Infotjenester på HRM og HMS.

     

fredag 5. mai 2017

Løsningen til Brunstad Christian Church omfatter skybaserte HRM-løsninger som personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær,  utlegg og digital personalhåndbok. I tillegg skybaserte HMS-løsninger som avvikssystem og HMS-håndbok.

Om Brunstad Christian Church

Brunstad Christian Church er en norsk forening og ideell organisasjon med utspring i Norge. Foreningen regnes som en luthersk-kristen frikirke og har 8.000 medlemmer i Norge, fordelt på 19 lokalmenigheter. BCC har medlemsorganisasjoner i 54 land, og en historie som går tilbake til 1898, et resultat av grunnlegger Johan O. Smiths liv og virke. Organisasjonens hovedkontor er i dag på Ryen i Oslo.Ny i HR-Rollen