- Bruk bonuspoengene før nyttår
KOMPLISERT: Fra nyttår vil det bli komplisert å håndtere bonuspoeng for arbeidsgivere. Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad råder virksomhetene til å be de ansatte ta ut eventuelle bonuspoeng før nyttår.

- Bruk bonuspoengene før nyttår

Etter nyttår er det arbeidsgivers plikt å trekke skatt av bonuspoeng som er opptjent i jobben når de brukes privat. – Anmod de ansatte om å ta ut bonuspoengene før nyttår, er rådet fra Infotjenesters rådgiver.

     

Når en arbeidstaker bruker bonuspoeng fra flyreiser og hotellovernattinger de har tjent opp i jobben privat, så er det å se på som en skattepliktig fordel. Slik er det også i dag, men i dag er det arbeidstakeren selv som har ansvar for å rapportere inn dette på skattemeldingen/selvangivelsen.

Fra nyttår endres imidlertid dette, sier Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad.

- Fra 2019 får arbeidsgiver ansvar for å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift når de ansatte bruker bonuspoeng privat og som de har tjent opp i jobben. Det er ikke bare en administrativ jobb, det vil også gi en uforutsigbar utgift i form av arbeidsgiveravgift. Løsningen for mange virksomheter vil nok være å forby de ansatte å bruke bonuspoeng opptjent i jobben privat, sier Elvestad.

Ta ut før nyttår

Elvestad råder arbeidsgivere til å anmode sine ansatte om å ta ut bonuspoengene før nyttår, dersom de ønsker å bruke disse privat.

- Jeg vil anbefale at arbeidsgiver anmoder alle ansatte å bruke opp alle jobbopptjente bonuspoeng før nyttår. Eventuelt kan arbeidsgiver be ansatte benytte slike bonuspoeng til yrkesreiser, både før og etter nyttår. For de som velger å forby arbeidstakerne å benytte jobbopptjente bonuspoeng privat etter 1.1.2019 er det sikkert fornuftig å orientere arbeidstakerne om slike regler allerede nå, slik at arbeidstakerne kan innrette seg etter endringen som kommer, sier Elvestad.

Komplisert rapportering

For arbeidsgivere som velger å la de ansatte fortsette å bruke bonuspoeng privat, kan det bli en komplisert prosess.

- Arbeidstakerne må da skille ut bonuspoeng som er opptjent i forbindelse med jobben, og rapportere inn privat bruk av disse poengene til arbeidsgiver. Det kan være komplisert nok i seg selv. Så må arbeidsgiver verdsette denne private bruken riktig, for å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift. Her skal det tas utgangspunkt i hva flyreisen eller hotellovernattingen kostet på det tidspunktet den ble benyttet. Med priser som varierer er det ikke gitt hvordan arbeidsgiver eller arbeidstaker skal klare dette, sier Elvestad. 

Det er ventet at Skattedirektoratet vil komme med en presisering som sier noe om hvordan verdifastsettelsen skal dokumenteres av arbeidsgiver.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg