Bonuspoeng på flyreiser – skatteplikt?

Bonuspoeng på flyreiser – skatteplikt?

SAS gjeninnfører bonuspoeng på innenlandsreiser fra og med i dag. Ordningen begrenses til kun å gjelde bedriftskunder, der det foreligger en avtale mellom SAS og arbeidsgiver.

     

Det er arbeidstakeren som foretar reisen som opptjener bonuspoengene og som kan benytte disse poengene til private reiser.

Etter skatteloven § 5-1 er enhver fordel vunnet ved arbeid skattepliktig. Det er arbeidstakers bruk av slike poeng til privatreiser som utløser skatteplikt. En arbeidstaker som opptjener bonuspoeng uten å bruke disse poengene skal ikke beskattes. Det er altså bruken av poengene og ikke selve opptjeningen som utløser skatteplikt.

Arbeidsgiver betaler for opptjeningen av poengene og ikke for bruken av poengene. Etter vår oppfatningen har derfor ikke arbeidsgiver plikt til å foreta forskuddstrekk, beregne arbeidsgiveravgift eller lønnsinnberette fordelen.