Blir friske av brev fra NAV
OPPFØLGING VIRKER: Infotjenesters trygderettsrådgiver Atle Torp sier det er fullt mulig å kutte sykefraværet ved hjelp av god oppfølging.

Blir friske av brev fra NAV

Arbeidstakere kommer tilbake på jobb 10 dager tidligere når NAV sender ut innkalling til dialogmøte, viser en ny rapport. Arbeidsgiver kan oppnå tilsvarende effekt ved god oppfølging, sier Infotjenesters rådgivere.

     

For hver gang NAV kaller inn syke arbeidstakere til dialogmøte, blir sykmeldingsperioden redusert med 10 dager. Det viser en ny rapport fra Frischsenteret, skriver Dagens Næringsliv.

Forskerne mener brevet NAV sender ut i forkant av dialogmøtet som skal holdes etter 26 uker i mange tilfeller fungerer som et spark bak.

Start oppfølging med en gang

Infotjenesters trygderettsrådgiver Atle Torp sier arbeidsgiver også kan oppnå å få syke arbeidstakere raskere tilbake i jobb, uten å måtte vente 26 uker på at NAV skriver brev.

- Vårt råd når vi hjelper bedrifter med sykefraværsoppfølging, er at arbeidsgiver starter oppfølgingsarbeidet første dag. Snakk med arbeidstakeren for å finne ut hva slags funksjonsevne han eller hun har. Hvis det ikke er åpenbare grunner til at den ansatte bør holde seg hjemme, så kall inn til et møte allerede dagen etterpå. Det er ingen grunn til at en arbeidstaker som har brukket armen ikke kommer på jobben for å snakke om tilpasningsmuligheter under sykdommen, sier Torp.

Han sier det er en feiloppfatning mange har, at man ikke kan innkalle syke arbeidstakere til et møte på arbeidsplassen.

Sykefraværet går alltid ned

Atle Torp og hans kolleger i Infotjenester hjelper hvert år svært mange bedrifter med å bli bedre til å følge opp syke arbeidstakere. Deres erfaring er at sykefraværet nesten uten unntak går ned, når man jobber systematisk med sykefraværsoppfølging.

- Det er en refleks hos mange å spørre den syke når han kommer tilbake, sende en blomst, skaffe en vikar og så legge bort saken. En slik behandling av syke arbeidstakere er verken bra for bedriften eller den syke, sier Torp.

Han understreker at de fleste syke setter pris på å bli fulgt opp av arbeidsgiver.

Bli trygg på regelverket

For å bruke sykefraværsoppfølgingen til å få ned sykefraværet, så er det viktig å bli trygg på regelverket som gjelder. Det er blant annet dette Infotjenester hjelper bedrifter med.

- Det handler om å vite hva du kan gjøre, og hva du ikke kan gjøre. God sykefraværsoppfølging er god personalpolitikk, sier Torp.

Han understreker at arbeidsgiver må huske å følge opp alle syke arbeidstakere, også de som er så syke at det ikke er noen utsikter for at de kommer tilbake i jobb med det første. Det er viktig at alvorlige syke ikke får følelsen av å være glemt.

Ikke ønsket tilbake

For en del arbeidsgivere oppstår det av og til sykdomstilfeller hvor man ikke ønsker at arbeidstakeren kommer raskt tilbake i jobb. Det kan skyldes at vedkommende ikke gjør jobben sin tilfredsstillende.

- Slike saker viser at arbeidsgiver ikke har gjort jobben sin i forkant. Sykmelding bør ikke brukes for å få arbeidstakere som ikke fungerer i jobben sin ut. Når arbeidstakere ikke presterer godt nok i jobben må det håndteres der og da, ikke i forbindelse med en sykmeldingssak, sier Torp.

Infotjenesters råd for god sykefraværsoppfølging:

- Gå tidlig i dialog med den ansatte: hva betyr dette sykefraværet for arbeidssituasjonen?
- Vær ærlig – spør arbeidstakeren når det er ting relatert til fraværet som du ikke forstår
- Et sykefravær er ikke en privatsak men et forhold mellom leder og ansatt
- Vær trygg på plikter og rettigheter som oppstår i forbindelse med et sykefravær
- Bruk oppfølgingsplan som et systematisk verktøy i oppfølgingsarbeidet
- Sett agendaen og tenk hva du ønsker få ut av et dialogmøte med lege og NAV
- Utnytt egne ressurspersoner
- Orienter deg! Ikke vær redd for å spille inn bedriftshelsetjeneste, lege eller NAV tidlig i fraværsperioden

Vanskelig å beregne sykepenger riktig?

I Faghjelp Sykepengeordningen finner du svar på spørsmålene du måtte ha, og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger.

Les mer og prøv gratis