Benytter du deg av utenlandsk arbeidskraft?

Benytter du deg av utenlandsk arbeidskraft, må du passe på at vedkommende har et godkjent skattekort. Skatteetaten endrer nå rutinene for utstedelse av skattekort til utenlandske arbeidere med D-nummer.

     

onsdag 19. januar 2011

Det er avsløringer blant annet i Aftenposten om hvor lett det er å få godkjent falsk ID ved å søke om midlertidig personnummer, D-nummer, i banker, skattekontorer og andre offentlige instanser, som ligger bak regelendringene. Nå nullstilles 1,1 millioner D-numre i folkeregisteret. Alle som skal ha skattekort må nå personlig møte ved skattekontoret i kommunen for legitimasjon- og identitetskontroll.

I utgangspunktet skal alle som arbeider i Norge ha gyldig oppholdstillatelse med rett til arbeid. Imidlertid gjelder forskjellige regler avhengig av hvor i verden arbeidstakeren kommer fra. I hovedsak gjelder ulike regler for innbyggere fra (1) Norden, (2) EU med unntak av Bulgaria og Romania og (3) resten av verden.

Praktisk endring
Rent praktisk vil endringen si at alle som har fått utstedt skattekort på bakgrunn av et D-nummer, ikke får automatisk tilsendt skattekort for 2011. Etter de nye reglene må nå disse personene personlig møte på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll for å få nytt skattekort for 2011. Dette gjelder ikke de som har Sentralskattekontoret for utenlandssaker som skattekontor. D-nummer utstedes til personer som skal være i Norge under seks måneder. Personer som skal oppholde seg lenger i Norge, må søke om innflytting til Norge og vil få fødselsnummer.

Skattekort for 2010 kan benyttes
Etter skattereglene kan skattekort fra 2010 fortsatt benyttes ved beregning av skattetrekk for januar 2011 dersom arbeidsgiver ikke har mottatt nytt skattekort eller skattekortopplysningene elektronisk.
- Skattekortopplysningene sendes ikke lenger elektronisk til arbeidsgiver dersom personene har D-nummer, sier rådgiver ved Infotjenester AS, Arnstein Aarum. Tidligere gikk dette automatisk.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.