Arbeidstilsynet øker tilsynsvirksomheten igjen

Arbeidstilsynet øker tilsynsvirksomheten igjen

I forbindelse med koronakrisen har arbeidstilsynet trappet ned på tilsynsvirksomheten. Nå trappes den opp igjen.

     

Det var flere gode grunner til at Arbeidstilsynet reduserte tilsynsvirksomheten sin pga. koronasituasjonen. De måtte unngå å bidra til smittespredning pga. reiser og kontakt med mange, de måtte beskytte egne arbeidstakere og de ønsket ikke å belaste virksomhetene ekstra i en kaotisk akuttfase av pandemien i Norge.

Fram til nå har de derfor prioritert a-krimtilsyn og akutt fare for liv og helse. Det betyr ulykkestilsyn og tipsbaserte tilsyn om farlig arbeid og akutt helsefare, blant annet knyttet til mangel på tiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

Nå trappes aktiviteten opp igjen, spesielt når det gjelder tilsyn som kan gjennomføres utendørs. Prioriterte områder er bygg- og anlegg, bergverk og utvinning og jordbruk og skogbruk. Transport er også et område som egner seg noe for utendørs tilsyn.

Bra at aktiviteten økes

- Jeg syns det er bra at Arbeidstilsynet øker tilsynsvirksomheten sin igjen, sier Anne Sandtorp, rådgiver på HMS-området i Simployer.

- Selv om det fortsatt er en svært vanskelig situasjon i næringslivet, er hverdagen i alle fall noe mer forutsigbar nå enn den var i mars og april. Og nettopp det at vi er i en så spesiell situasjon gjør Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet enda viktigere enn ellers, fortsetter hun.

Mange virksomheter forholder seg nå til svært hyppige endringer, beslutninger må fattes på dårligere grunnlag enn før og folk må forholde seg til større usikkerhet. Legg til utfordringer knyttet til informasjon og kommunikasjon, så er det mange fallgruver her. Det er nå det gjelder å ikke gjøre de store og kanskje uopprettelige feilene på arbeidsmiljøområdet, både når det gjelder fysisk sikkerhet og smittefare, men også på det psykososiale og organisatoriske området.

Videotilsyn

Sandtorp mener målrettet aktivitet fra Arbeidstilsynet med både veiledning og tilsyn er et verdifullt bidrag i dette arbeidsmiljøarbeidet.  

Arbeidstilsynet vil i tillegg til tilsyn utendørs også gjennomføre videotilsyn og såkalte postale tilsyn. I sistnevnte etterspørres informasjon om hvordan virksomhetene jobber med spesifikke HMS-tema, og så vurderes det om de etterlever regelverket på grunnlag av den innsendte dokumentasjonen.

Kriminelle i arbeidslivet er ikke fredet

Tilsyn knyttet til useriøse aktører som misbruker ordninger og utnytter koronasituasjonen vil bli prioritert ved a-krimsentrene, der Arbeidstilsynet samarbeider med Nav, Politiet og Skatteetaten.

- Det er viktig å understreke at selv om vi har gjort få tilsyn siden koronatiltakene trådte i kraft 12. mars, har vi hele tiden fulgt nøye med på situasjonen, og vi følger opp når vi får tips om ulovligheter. De kriminelle er altså ikke på noen måte «fredet» i denne situasjonen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 

https://arbeidstilsynet.no/nyheter/arbeidstilsynet-trapper-opp-tilsynsaktiviteten/

 

 

 

Last ned gratis e-bok: Slik lykkes du med medarbeidersamtalen

I denne e-boken hjelper vi deg med å oppdatere dine kunnskaper om hvordan du best bruker samtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere.

Les mer og last nedNyhetsbrev