Arbeidstilsynet med storstilt kontrollaksjon

Arbeidstilsynet med storstilt kontrollaksjon

Arbeidstilsynet kontrollerte nylig 734 virksomheter over hele landet, og i noen bransjer manglet halvparten av bedriftene systemer for å lære av feil. Her er noen tips for å få kontroll på bedriftens avvikshåndtering.

     

mandag 19. mai 2014 Knut Arild Vold

Mange hundre bedrifter over hele landet fikk nylig besøk av kontrollører, som blant annet sjekket om de hadde gode systemer for å lære av feil og mangler som oppstår. Dette er viktig, ikke minst for å hindre at farlige situasjoner gjentar seg.

Aksjonen var et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og en rekke andre etater, som Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, DSB og Fylkesmennene skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Mange mangler avvikssystem

I aksjonen viste det seg at mer enn hver fjerde virksomhet manglet et skriftlig system for å håndtere avvik. Særlig dårlig stilt er det hos restauranter, kafeer og spisesteder, hvor nesten halvparten manglet et slikt system.

– De som driver serverings- og overnattingssteder har ansvar for sikkerheten til ansatte og gjester, og må sørge for at det ikke skjer skader på omgivelsene. Våre funn tyder på at for mange ikke tar dette alvorlig nok, sier DSB-direktør Jon A. Lea til Arbeidstilsynets nettsider.

Enkelt å gjøre noe med

Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp sier dette er alvorlige funn, og understreker hvor viktig det er å ha et godt system for å håndtere avvik og forbedringsforslag.

- Et fungerende avvikssystem er det det beste forbedringsverktøyet man kan ha. Ansatte kan bidra med forbedringsforslag, og være trygge på at de blir lest og behandlet. Dermed kan bedriften sette inn innsatsen der det er påkrevd, sier Sandtorp.

Lovpålagt å dokumentere

HMS-rådgiveren i Infotjenester understreker at det ikke er frivillig om en bedrift ønsker å registrere og følge opp avvik. Internkontrollforskriften pålegger bedrifter å ha et system for avviksbehandling som en del av det systematiske HMS-arbeidet.

- Å gjøre forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften er den største utfordringen. Det krever god informasjon om mål og hensikt, oppmuntring og tid. Du kan registrere avvik i mange sammenhenger, både i det daglige arbeidet og ved periodiske eller spesielle aktiviteter som vernerunder (HMS-runde), periodiske kontroller av maskiner og utstyr, brannsyn, revisjoner, tilsyn osv., sier Sandtorp.

Penger å spare

Både Infotjenester og tilsynsmyndighetene understreker at det er penger å spare på å gjøre avviksarbeidet systematisk og godt.

– Med godt HMS-arbeid kan virksomheten selv avdekke hendelser som er i ferd med å inntreffe. Det koster mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge, sier DSB-direktør Jon A. Lea.

Det er Anne Sandtorp i Infotjenester enig i.

- Mange sier at man ikke trenger en systematisk fremgangsmåte for å håndtere feil og mangler fordi man snakker sammen på jobben. En slik innstilling reduserer sjansen for at farlige forhold og avvik meldes inn, at de behandles, at de ansatte får tilbakemelding på det de har meldt inn og at organisasjonen lærer på tvers. I tillegg er det mange situasjoner i arbeidslivet hvor man har begrenset direkte kommunikasjon med leder, f.eks ved skift- og turnusordninger. Mange ledere er heller ikke tilgjengelig for sine ansatte til enhver tid. Gevinsten er naturligvis stor dersom man unngår en ny driftsstans eller ny ulykke, fordi man lærte av den forrige, sier Sandtorp.

Hun sier et velfungerende avviks- og forbedringssystem i tillegg har flere positive bieffekter, som større eierskap til besluttede tiltak, mer medvirkning og større engasjement blant medarbeidere.

Få oversikt i HMS-arbeidet

Med en HMS-håndbok får ansatte, ledere og vernetjeneste en samlet oversikt over lovverk, målsettinger, roller og rutiner for virksomhetens HMS. Les mer om HMS-håndbok fra Infotjenester.