Derfor "virker" arbeidsglede
ARBEIDSGLEDE VIRKER: Deltakerne på konferansen 100 % arbeidsglede fikk vite hva som gjør at arbeidsglede gir økt produktivitet.

Derfor "virker" arbeidsglede

Arbeidstakere jobber mer effektivt hvis de liker det de gjør. Det er en av grunnene til at arbeidsglede gir god effekt på produktiviteten.

     

I begynnelsen av desember var et hundretalls personer samlet til konferansen 100 % arbeidsglede i regi av Infotjenester og NHOs næringslivets skole. 

Fra scenen fikk deltakerne høre at arbeidsglede ikke bare er bra for den enkelte ansatte, men også for virksomheten. 

Vi jobber bedre når vi trives

En av dem som daglig jobber med arbeidsglede og gode arbeidsplasser er Espen Sæle i Great Place to Work. Et av hans budskap på konferansen var at arbeidsglede «virker». 

- Vi vet at arbeidsplasser som klarer å skape en tillitskultur og stor arbeidsglede presterer bedre på alle områder. De selger mer, de har mer fornøyde kunder, folk slutter ikke så ofte og folk har lyst til å jobbe der. Forskningen er ganske entydig på at det lønner seg å skape arbeidsglede på arbeidsplassen, sier Sæle. 

Meld deg på konferansen 100 % arbeidsglede 14. desember!

Gir mer når vi trives

Den viktigste grunnen til at arbeidsglede har god effekt er at vi presterer bedre når vi gjør noe vi liker. 

- Hvis vi skal gi det beste av oss selv og bidra på best mulig måte, er det viktig at vi synes det vi gjør er gøy. Vi mennesker er skrudd sammen på den måten at vi må finne glede i det vi gjør for å yte optimalt. 

Hvordan skaper man arbeidsglede på arbeidsplassen?

- Det viktigste er å se menneskene. Mennesker elsker å bli sett, hørt og inkludert, og føle at jobben har en mening. Arbeidsgleden kommer automatisk når du jobber med den indre motivasjonen til de ansatte, fokuserer på å skape en mening i jobben, gir en følelse av mestring, lytter til hvert enkelt individ og gir folk spillerom til å skape sine beste prestasjoner. 

Skapes i relasjoner

Espen Sæle sitt beste råd til HR for å skape en arbeidsplass med glede, er å tenke at de beste prestasjonene skapes i relasjoner. 

- HR sin rolle i å skape arbeidsglede handler om å gjøre ledere og medarbeidere i stand til å skape den gode interaksjonen. HR skal ikke skape arbeidsglede selv, men tilrettelegge for at andre kan jobbe godt i relasjoner, sier Sæle. 

Arbeidsglede er eget ansvar

Pedagog og foredragsholder Vibeke Holtskog fortalte under konferansen at hun selv måtte slutte i en jobb på grunn av mangel på arbeidsglede og motivasjon. Hun sa også at det er viktig for den enkelte å ta tak i sin egen arbeidsglede. 

- Det ligger et stort aspekt av selvledelse i arbeidsglede. Hvis man har det så ille som jeg hadde det, jeg var sykmeldt og var ganske langt nede, så må man ta noen grep. Du er selv ansvarlig for hvordan du vil ha det. Hvis ingenting ligger til rette for at du kan ha det bra på den plassen du jobber, må du gjøre noe med det. 

Den magiske formelen for arbeidsglede

Holtskog har selv satt opp det hun kaller sin magiske formel for arbeidsglede. 

- Den magiske formelen for arbeidsglede er ulik fra person til person, men min magiske formel handler om følgende fem punkter:

 1. La deg engasjere
  Drep den indre kritikeren som ødelegger så mye for deg, og som gjør at du går glipp av muligheter, vennskap og læring på jobben. 
 2. Slutt å irritere deg
  Alle personer er ulike. Folk kommuniserer på ulike måter, de reagerer på ulike måter og de motiveres av ulike ting. Det å være litt rausere, velge sine kamper og det å se på ulikheter som styrker i stedet for svakheter er vanskelig, men viktig for å få mer arbeidsglede. 
 3. Ta ansvar
  Ta mer eierskap til egne mål. Ansvarsfraskrivelse gjør at vi blir brikker i et spill. Ta i stedet ansvar selv og få mer eierskap til hvordan du har det på jobb, hvordan kulturen skal være og hvordan du skal nå dine mål. 
 4. Ha fokus på læring
  Endre fokuset fra å prestere til å lære. Hvordan kan jeg lære av denne situasjonen? Hvordan kan jeg gjøre dette morsomt? Hvordan kan jeg være mer kreativ i denne situasjonen? Læringsfokus gir senkede skuldre og gjør at man ikke blir så opptatt av å være perfekt, som egentlig er ganske kjedelig. 
 5. Fullfør det du begynner på
  Det å krysse av for noe når jeg er ferdig med det er en herlig følelse. Hvis jeg alltid har ting hengende over meg som jeg ikke får fullført får jeg dårlig samvittighet, det går utover nattesøvnen og selvfølgelig også utover arbeidsgleden. 

Gratis e-bok: Effektiv onboarding

I denne e-boken får du innblikk i hvordan HR og ledere kan bli bedre rustet til å ta imot en ny medarbeider.

Last ned her