Dette kan arbeidsgiver bestemme ved foreldrepermisjon
ARBEIDSTAKER BESTEMMER: Arbeidstaker avgjør i stor grad hvordan foreldrepermisjonen skal avvikles - men arbeidsgiver har også noe styringsrett, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Dette kan arbeidsgiver bestemme ved foreldrepermisjon

Arbeidstaker har stor styringsrett over foreldrepermisjonen, men det finnes også områder hvor arbeidsgiver kan sette ned foten.

     

Ved foreldrepermisjoner er det to regelverk som slår inn. Arbeidsmiljøloven regulerer retten til fri, det vil si rett til permisjon fra arbeidsgiver, mens folketrygdloven regulerer retten til penger.

Det er NAV som vurderer om arbeidstaker har nok opptjening i henhold til folketrygdloven for å ha rett til foreldrepenger.

Utgangspunktet er at arbeidstaker har rett på en 12 måneders sammenhengende permisjon, og uansett så lenge NAV yter foreldrepenger.

Må varsle arbeidsgiver

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh sier uttaket av foreldrepermisjonen skal varsles arbeidsgiver i forkant.

Hovedregelen er at arbeidsgiver skal varsles snarest mulig, men senest:

- 1 uke i forveien ved fravær ut over 2 uker,
- 4 uker i forveien ved fravær ut over 12 uker og
- 12 uker i forveien ved fravær ut over 1 år

- Dersom arbeidstaker bryter disse fristene betyr ikke det at permisjonen må utsettes dersom denne er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstaker ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp. Det kan for eksempel være aktuelt når en fødsel eller adopsjon skjer tidligere enn planlagt, sier Myksvoll Singh.

Delvis foreldrepermisjon

I mange tilfeller ønsker arbeidstakere å ta en delvis foreldrepermisjon. Det innebærer at de strekker permisjonstiden over en lengre periode, samtidig som de jobber noe.

- Dette har de anledning til, så lenge det ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Hva som er vesentlig ulempe må alltid vurderes konkret, og kan for eksempel handle om at det er umulig å skaffe vikar til å fylle inn for resten av en full stilling. Ofte vil imidlertid arbeidsgiver se det som en fordel at arbeidstakeren har noe tilstedeværelse gjennom foreldrepermisjonen, sier Myksvoll Singh.

Kan si nei til oppstykket permisjon

En oppstykket permisjon kan arbeidsgiver imidlertid si nei til.

- Arbeidsmiljøloven har bare regler om retten til en sammenhengende permisjon og delvis uttak. Oppstykket permisjon der arbeidstaker ønsker å være litt hjemme og litt på jobb og veksle på det som han selv ønsker faller utenfor regelverket. Arbeidsgiver kan si klart nei til et slikt uttak.

I de tilfeller der mor og far veksler på å ha foreldrepermisjonen, så anses det imidlertid som en sammenhengende permisjon.

- Hvis mor for eksempel først tar 6 måneder før far tar 10 uker og mor til slutt tar resten av sin permisjon, så ansees det som sammenhengende, fordi en av foreldrene til enhver tid er i permisjon.

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om selve uttaket av foreldrepermisjonen kan det sendes til tvisteløsningsnemnda.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår