Arbeidsgivere oppgitt over lønnskompensasjonsordning
Nå kan arbeidsgivere legge inn inntektsopplysninger om ansatte som skal ha lønnskompensasjon i forbindelse med permittering.

Arbeidsgivere oppgitt over lønnskompensasjonsordning

NAV legger opp til at arbeidsgivere må sende inn inntektsopplysninger for permitterte ansatte enkeltvis. Det faller ikke i god jord hos arbeidsgivere med flere hundre permitterte.

     

Tre måneder etter at den ble vedtatt i Stortinget, har NAV nå fått på plass ordningen som skal sikre ansatte full lønn opp til 6G de 18 første dagene av permitteringsperioden.

Det er NAV som dekker lønn for disse 18 dagene etter at arbeidsgiver har betalt 2 dager med lønnsplikt. Arbeidsgiver får imidlertid noen rapporteringsoppgaver i forbindelse med denne ordningen.

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn. Her kan arbeidsgivere sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen.
  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

– Vi er helt avhengige av et samarbeid med arbeidsgivere for å få utbetalt lønnskompensasjon for de 18 dagene permitterte har krav på. Det viktige nå er at arbeidsgiverne vet hva de skal gjøre, slik at vi sikrer rask og riktig utbetaling til alle som venter på lønnskompensasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i NAV i en pressemelding. 

Fortvilte arbeidsgivere

Denne rapporteringsoppgaven har imidlertid ført til en viss fortvilelse blant arbeidsgivere. Ikke minst de som har svært mange permitterte ansatte.

– Vi har i morgentimene i dag mottatt mange henvendelser fra fortvilte arbeidsgivere, som må sende inn inntektsopplysninger for hver enkelt permittert gjennom den nye løsningen. Det sier seg selv at det gir store utfordringer for de største virksomhetene med flere hundre permitterte arbeidstakere, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Kjedelig med dobbeltrapportering

Beregningen er i utgangspunktet basert på data arbeidsgivere rapporterer inn gjennom a-meldingen, men i tillegg må altså arbeidsgiverne manuelt beregne lønn per dag og rapportere inn i den nye løsningen.

– Det er kjedelig at NAV ikke klarer å bruke lønnsinformasjonen som er rapportert inn gjennom a-meldingen til beregning av ytelsen. Flere arbeidsgivere vi har vært i kontakt med etterlyser også mer informasjon fra NAV. Så vidt vi kjenner til får ikke arbeidsgiver noe varsel fra NAV om å sende inn lønnsgrunnlaget, men må selv skaffe seg den informasjonen på nav.no, sier Brostrøm.

MER INFO HOS NAV: Her finner du fremgangsmåte og en kalkulator som beregner dagsats.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Last ned gratis e-bok: Ebok Kutt sykefraværet - spar penger og bygg frisk kultur