Ammefri med lønn blir lovfestet

Ammefri med lønn blir lovfestet

Fra 2014 får mødre lovfestet rett til ammefri betalt av arbeidsgiver i barnets første leveår. Ordningen er anslått til å koste bedriftene opptil 110 millioner kroner årlig.

     

Stortingsflertallet går inn for at mødre skal få lovfestet rett til inntil én time fri med lønn daglig for å amme eget barn det første leveåret. Regjeringspartiene fikk støtte av Venstre og KrF i vedtaket.

Lovendringen vil gjelde fra 1. januar 2014, opplyser saksordfører Rannveig Kvifte Andersen (SV).

Minst 7 timers arbeidsdag

Kravet for å få dekt opptil én time for å amme barn i arbeidstiden, er at avtalt arbeidsdag er minst 7 timer. Kvinner som ammer har imidlertid fortsatt krav på så mye fri hun trenger, og det er heller ikke lagt begrensninger på når eller hvor mange ganger i løpet av arbeidsdagen man tar fri for å amme.

Eksempelet i lovteksten er imidlertid beholdt, det sier at fritiden for eksempel kan tas ut i minst en halvtime to ganger daglig, eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

Mødre har krav på ammefri så lenge det er behov, men vil ikke ha krav på lønn i ammepausene etter at barnet har fylt 1 år.

Koster mer enn 54 millioner kroner

Kostnadene ved den nye ordningen betales av arbeidsgiver, og lovendringen er i regjeringens proposisjon anslått til å koste bedriftene mellom 54 og 110 millioner kroner årlig. Det store spriket forklares med at kostnadene vil avhenge av hvordan retten til ammefri slår ut for deltidsarbeidende, og hvordan arbeidstakerne bruker foreldrepenger og ulønnet foreldrepermisjon.

Lovendringen vil i følge regjeringen omfatte om lag 8.500 mødre, og vil for en heltidsarbeidende mor med typisk foreldrepengeuttak vare i en periode på 5-10 uker. Dette vil i følge anslagene koste bedriften mellom 25 og 50 arbeidstimer.

Mange har allerede betalt ammefri

I følge en kartlegging FAFO gjorde i 2009, har mer enn 1,2 millioner arbeidstakere fra før tariffavtaler som gir rett til lønn under amming av eget barn. Nesten 64.000 ansatte har i følge den samme undersøkelsen ikke slike avtaler.

I offentlig sektor gis det i dag som hovedregel to timer lønnet ammefri, regulert gjennom hovedtariffavtalen.

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.Last ned gratis e-bok: Nedbemanning