AFP-pensjonister får samme rett til sykepenger

Regjeringen vil om kort tid legge fram en lovproposisjon der de foreslår at personer over 62 år som tar ut alderspensjon og AFP etter ny ordning skal ha rett til sykepenger som i dag, det vil si i inntil ett år.

     

Det betyr at retten til å ta ut full pensjon, kombinert med å fortsette i jobb også blir en rett til doble trygdeytelser hvis man blir sykmeldt i denne perioden. Det bekrefter seniorrådgiver Grethe Hammarqvist i Arbeidsdepartementet.
Etter fylte 67 år vil det bli gitt sykepenger i inntil 60 dager. Bestemmelsen i § 8-51 om at det ikke ytes sykepenger til medlem som mottar hel alderspensjon vil bli endret i samsvar med dette.

I tråd med prinsippene
- Dette forslaget fra departementet var ventet, og det er bra det nå blir klarhet i spørsmålet om sykepenger til alderspensjonister og AFP pensjonister fra nyttår. Etter min oppfatning så er dette helt i tråd med prinsippene i pensjonsreformen om at det skal lønne seg å stå i arbeid og således var dette ikke helt overraskende, sier juridisk rådgiver Atle Torp hos Infotjenester.

LO og NHO
Både LO og NHO har lenge etterlyst svar på denne problematikken.
- Pensjonister som jobber bør ha full rett til sykepenger og dagpenger. Men det kolliderer med grunnholdningen om at man ikke kan få to typer ytelser fra det offentlige samtidig, sa LO-økonom Stein Reegård til Aftenposten tidligere i høst.
- Vi har etterlyst reglene flere ganger. Det er viktig å komme i gang med dette, slik at vi best mulig stimulerer folk til å stå lengre i jobb, sier spesialrådgiver Kristin Diserud Mildal i NHO.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.