8 av 10 velger oppsigelse foran permittering
VELGER OPPSIGELSE: De fleste bedriftene som nå har mangel på arbeid planlegger oppsigelser i stedet for permittering.

8 av 10 velger oppsigelse foran permittering

Langt flere bedrifter planlegger nå oppsigelser enn permittering ved mangel på arbeid. Fra 1. juli kommer det nye regelverket som gir utvidet rett til permittering.

     

mandag 6. juni 2016 Knut Arild Vold

Bedrifter som planlegger å si opp eller permittere mer enn 10 ansatte innenfor en periode på 30 dager må varsle NAV. I april mottok NAV over 5.600 slike varsler fra norske arbeidsgivere. Av disse er hele 4.600 varsel om oppsigelser, mens de resterende 1.000 er varsel om permittering.

Det innebærer at 82 prosent av bedriftene som nå planlegger å nedbemanne, planlegger å gjøre dette gjennom oppsigelse av arbeidstakerne, skriver Stavanger Aftenblad.

De totale tallene fra NAV er for øvrig omtrent dobbelt så høye som for ett år siden, da NAV fikk varsel om rundt 2700 planlagte oppsigelser og permitteringer.

Ikke håp om nytt arbeid

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Torgeir A. Bjørnland sier tallene tyder på at flere bedrifter ikke ser mulighet for oppgang i løpet av et halvt års tid.

- Frem til 1. juli er det anledning til å permittere ansatte i 30 uker uten lønn i løpet av en 18-månedersperiode. Arbeidsgiver må betale lønn til de ansatte de 10 første dagene av permitteringstiden. Fordelen ved å permittere fremfor å si opp er dermed at den kostnadsmessige besparelsen kommer raskere enn ved oppsigelser, hvor man betaler lønn ut oppsigelsestiden. Dersom den permitterte likevel må sies opp etter en permittering, vil arbeidsgiver imidlertid ha lønnsplikt i oppsigelsestiden i tillegg til lønnspliktdagene i permitteringstiden, sier Bjørnland.

Utvidet permitteringsrett fra 1. juli

1. juli blir permitteringsregelverket endret. Da får arbeidsgivere mulighet til å permittere i ytterligere 19 uker, etter en periode med 5 nye lønnspliktdager. Totalt sett blir det nå mulig å permittere ansatte i 52 uker.

- Første del av permitteringstiden med 10 lønnspliktdager etterfulgt av 30 uker permittering uten lønn blir som i dag. Deretter legges det inn 5 nye lønnspliktdager for arbeidsgiver og 19 ekstra uker permittering hvor arbeidstakeren får dagpenger fra NAV.

Må først bruke de 30 ukene

Bjørnland understreker at de som ikke har brukt opp de 30 ukene må starte en ny permitteringsperiode og betale 10 nye lønnspliktdager.

- Arbeidsgivere som har tatt tilbake de ansatte og skal permittere på nytt innenfor 30-ukersperioden må varsle permittering på nytt og betale 10 nye lønnspliktdager. Dersom de trenger å permittere utover de 30 ukene, kan de deretter betale 5 nye lønnspliktdager før de bruker de siste 19 ukene, sier Bjørnland.

I en nedbemanningsprosess er det viktig å ha god kjennskap til regelverket. Med Faghjelp Personal har du alltid oppdaterte forklaringer til regelverket, og kan kontakte våre rådgivere for å drøfte problemstillinger. Prøv gratis i 3 dager.